mandag 10. januar 2011

Paradokset energi- strømforsyning- priser og sosialøkonomi

Strømregningen i vinter går i taket -

Det er ingen konsekvenser for den enkelte kommune/fylkeskommen som eier av kraftverkene, om de selger kraft om sommeren til utlandet, eller om de "glemmer" å skru oigjen kranen på vannmagasinene.
All udugelighet blir overført til forbrukerne i form av priser uansett.
Og at det er på forhåndt bestemt hvor mye utbytte det skal tas ut- for å dekke underskuddet på kommunebudsjettet, kompletterer paradokset.
http://e24.no/kommentar/spaltister/rystad/article3975621.ece
Det er noen feil i artikkelen, bl.a er nedbøren på vestlandet faktisk et av de beste noengang for hele 2010

Idag kom på toppen konsumprisindeks-tallene.
Fra desember 2009 til desember 2010 økte den 2,8% , en vesentlig del av økningen var ---- ja riktig strømprisene.
Om konsumprisindeksen går opp for mye, betyr det at vi er i risiko for å få inflasjon utover ønsket nivå.  Da vil Norges Bank trå til med  virkemiddler som styringsrente - og med det vil de øke rentenivået for oss alle.

Så oppsummert; Myndighetenes frekkhet og unnfallenhet med reguleringen av energi-markedet gir reell en dobbelt økonomisk straff til nordmenn. Så det er mere enn strømregningen i vinter folk skulle være redd for!

At Norge produserer den mest miljøvennlige energien i hele verden, til en reell kostnad på under 10 øre pr kw, men hvor det er så mange priselementer som myndighetene regulerer inn, så totalprisen til oss hutrende nordboere er x10 - og attpåtil styrt av et fiktivt nordisk kraftmarked - det er lov å undre seg..
Noen tjenester egner seg faktisk å forbli "produsert av en monopolist- og prissatt til forbruker ut fra forutigbar kostpris. Rett og slett fordi det ikke finnes reelle alternativer.

At myndighetene dytter kostnad på infrastrukturutbygging mellom hele norge + europa over på norske forbrukere brukere (4 øre ekstra i fast andel på nettleje), noe som kommer til å slå tilbake i enda høyere strømpriser når vi kobles tettere til den europeiske kraftbørsen om noen år, er vel bare å grue seg til...

Hvilken journalist tør å lage hele analysen- inkludert faktum om at nedbøren på vestlandet var et av de beste på mange år, men hvor ble det av vannet i magasinene? Eller burde kraftverkene investere i pumper for å få sjøvann opp i magasinene, istedet for å investere i giga-vindmøller til havs- som skal inn til land istedet for å levere grønn strøm direkte til plattformene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar