tirsdag 6. september 2011

Personlig Helse-data kommer!


Microsoft bygger personlig helsedata rundt sin database-løsning, og andre leverandører kommer til å få på plass tilsvarende. I nettskyen eller som apps på ulike plattformer. Det er bra, men vil stille noen utfordringer til helse-apperatet for hvordan de skal motta denne type data.

http://www.microsoft.com/showcase/en/US/details/ce735e58-7325-4a67-b600-c17e1c0f4c9c

Endel utfordringer rundt grensesnitt for input - direkte fra ulike måle-enheter er heller ikke på plass idag - men her vil det snart flomme over av devicer. 95% er elendige, ubrukelige eller altfor dyre og kanskje passer til et profesjonelt miljø. 5% har et potensiale for privatmarkedet, med brukere fra familie-alder til senioralder med de uliek utfordringer disse målgruppene har.

La oss håpe at primærhelsetjenesten i årene som kommer klarer å "følge med" i denne delen av hlelse-utviklingen. Tross alt så er det vi som betaler deres gode lønn for å være våre fastleger og dermed "inngangsporten" til all dypere helsekompetanse.

Prosjektet 3T Hjemmediagnose trenger samarbeid med utviklere med fokus på norske forhold. Se www.seniornorge.eu


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar