torsdag 8. september 2011

Slik verden ser norsk velferd

US - NBC  60Minutes lagde denne reportasjen, som forklarer noen av våre grunnstener i velferdsnorge og hvordan deler av verden ser på vår privelegium det er å bo i verdens beste land.
Hver og en av oss har et ansvar for å peke på, og gjerne kommentere de utfordringer som denne priviligerte situasjonen gir oss, og være åpen på hvor og når vesentlige endringer kommer i vårt velferdsnorge, slik at den den ikke forvitrer. Helsetryggheten bør ikke eroderer ved at vi kaster unødvendig penger inn uten å få tilbake helsegevinster eller helseeffekt, eller sikkerheten for oss alle etter 22/7 bør ikke forsvinne fordi vi diskuterer feil nivå på beredskapsplaner eller hvordan illegal innvandring bør stanses.

Siste årenes diskusjon om helse og omsorg viser tydelig at det er grenser for "fri offentlig velferd" - enten det er "kreftbehandlingsgarantien" som nå gjør at legene somler mer før diagnostikken gjøres, eller eldreomsorgen som plasserer bestemor frysende ved kjøkkenvinduet - fordi kommunen aldri kommer til å bygge nok omsorgsboliger.
Helsevesen finansiert via forsikringsordninger eller over skatteseddel trenger jo ikke være så ulikt, men man må velge en av delene - og ikke som i norge hvor presset på egenforsikring/egenbetaling for å spare tid i køene avgjør om du får rask og korrekt diagnose eller behandling.

Dette faktum utfordrer den norske velferdsmodellen mer enn de fleste tenker på!


http://www.youtube.com/watch?v=F8lL0V2h3dM
60 minutes - innslag om norges rikdom


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar