mandag 19. september 2011

Innfør POLITI-DOMSTOLEN NÅ!

Tiden for å re-etablere lov og orden i Norge er snart overmoden, og timing for endringer er perfekt i skyggen av 22.juli.   Oslopolitiet henlegger nå 10-15 kriminalsaker pr dag, med unnskyldning til at Utøya -saken (med kjent gjerningsmann) spiser opp "alle" politi-resurssene!! 
Så mens 150 bistandsadvokater og hele oslopolitiet driver å skal sikre at denne gale mannen blir x ganger skyldig i massemord, så  er tiden inne for å endre det eksisterende domstol-apparatet - og se på bedre løsninger for å ivareta rettstaten Norge!! 

Samfunnet straffer effektivt den enkleste fartsoverskridelse eller feilparkering- men lar tyver, svindlere, ranere, overgripere og narkopushere går fri! Hvor lenge kan dette vare før samfunnet forvitres helt ? Hvor blinde kan våre folkevalgte bli før det skjer drastisk endringer innenfor justis-sektoren?
Folk som stjeler, raner, selger dop, slår ned andre folk om natten, voldtar,  snyter og rølper går fri - selv om de blir tatt på fersken! For en forsvarsadvokat så dreier det seg om å bruke tiden fra anmeldelse til å dra opp så mye tull og tøys som mulig - slik at politiet av kapasitetsårsaker henlegger sakene.... og det selv om folk i fleste tilfeller har innrømmet sine lovbrudd - og er tatt på fersk gjerning!!

Dette bidrar til at folk mister respekten for lov, orden , rett og galt , ditt og mitt !
Barn og oppvoksende generasjon flytter grensene for "hva som er greit" - og opparbeider holdninger til kriminalitet som ikke er bra.
Kanskje vår lovgivende forsamling skal gå et skritt videre enn lovgivningen og se på hvordan denne håndheves - og løse problemstillingen derfra med et total-blikk på problemstillingen??
Kanskje flere enn advokater, sosiologer og politikere snart skal inn i den kriminalpolitiske debatten og ta tilbake anstendigheten i kriminal-politikken??

Jeg skal være forsiktig med å komme med "enkle løsninger" på dette store og akselrerende samfunnsproblemet, som grenser inn mot folks rettigheter mot "overmakt" og fundamentale prinsipper for et åpent samfunn som er basert på rettstatens fundamentale prinsipper. Men noe må gjøres, og i demokratiets ånd så fortjener enhver endring å bli realitetsbehandlet av våre folkevalgte politikere! Og kommer ikke det noe initiativ fra justisminister Storberget - ja da burde alle andre partiledere gå sammen og fortelle han hvor skapet skal stå! Fokus kan ikke bare væøre på mere resursser til politiet - de må f... også se å jobbe smartere - enten det er den lille eller den store sikkerheten som skal forsvares!

Men det er fristende å spille ut denne  brannfakkelen - som vil redusere sterkt norske advokatenes trend med å bruke mange fakturerbare timer  på selv de enkleste saker - og kaste opp løgner, påstander, villede med tall, oppvekst-historier og andre formildingshensyn i ulike former i selv den minste straffesak. Dette tapper rettssystemet for kapasitet til å håndtere, dømme og gjøre ferdig selv de enkleste sakene..
Kunne man ha løst  kanskje 75% av andre lovbrudd like så enkelt som samfunnet gjøre med fartsoverskridelser, kunne kanskje advokatene kunne ha brukt sin tid på de sakene som trenger det- og som fortjener det!

Løsningsforslag/grovskisse;

- Politidommer-løsning etableres på politistasjonene, co-lokalisert med varetekts-arresten
Mistenkte blir fortløpende fraktet inn til denne enheten umiddelbart og fortløpende etterhvert som de arresteres eller tas i forvaring.
- Tiltalte møter/ fremstilles ved ankomst (senest 24 timer) etter anmeldelse eller pågripelse overfor dommer. Anmeldelse gjøres digitalt - på stasjonen eller remote.
- Vitner (også polititjenestemenn) plikter å møte overfor domstolen.
- Bevisførsel og vitneprov gjøres. Videoopptak av vitneførsel (gjort av polititjenestemennene) godkjennes for enklere saker.
- Domfellelse gjøres umiddelbart - etter gjeldende rettspraksis (bruk av enkelt statestikk)
- Ankerett beholdes selvfølgelig, men en anke aksepteres ut fra om det er nye vesentlige momenter/bevis som domfelte eller påtalemyndighet kan fremlegge.

Dermed kan tyverier, gatevold, ran og underslagssaker avgjøres raskt og effektivt.
Har du stjålet en bil, og blitt tatt på fersken, så er det viktig at dommen kommer promte - og ikke 1 år etterpå, av almennpreventive hensyn, men også for at den tiltalte/dømte skal slippe å ha en sak "hengende" over seg lengre tid enn nødvendig.

Belastingen i det domstol-administrative apperatet blir vesentlig redusert, og antall advokattimer med prosessskriv-regimet for å finne tåpelige formildende hensyn på selv de enkleste forbrytelser- fjernes.
Kapasitet pr dommer/ politidommer er 5-6 saker pr dag minimum. "2-3 lokaler og noen få ansatte" på Oslo politikammer/Sentrum stasjon ville ha bragt politiet "ajour" med kriminalsakene raskt!  

Tør politikerne å innføre en løsning som dette ?

Det er pr idag 12.200 kriminalsaker som har ligget lengre tid enn et år på oslo politikammer, og etterforskningskapasiteten er sprengt. Er det fordi forsvarsadvokatene ved bevisst "tåkelegge og kaste opp nye påstander" ser at henleggelse  er den enkleste måte å "frikjenne" sine klienter? Hvorfor skal advokaters lave moral og tingretts-taktikk være den kraftigste drivkraft for kriminal-politikken i Norge?

Problemet med lovlydighet og straffeansvar forsvinner altså ikke selv om politiet "henlegger 12.200 saker og fjerner dette fra statestikken!

At en politidommer- løsning kan håndtere andre tvistesaker og en lang rekke sivile saker med fordel er jeg overbevist om på sikt. Jeg tror faktisk også endel mordsaker og alvorlige kriminalitetssaker kunne vært hpndtert i en slik domstol! Men den tid - de gleder!

Men la oss starte med å forsvare lovligheten i vårt samfunn og bruke politidommer-løsningen for all "hverdagskriminalitet". Det vil gavne folks rettsoppfatning i positiv grad - og etablere en bedre tillitt til politiets arbeide ! Det er viktig nok i seg selv!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar