torsdag 11. februar 2010

Gjedrem`s farlige fiffling med boligskatt

Ingen tvil om at årstalen til sentralbanksjefen er godt skrevet, med mange gode poenger og kommentarer på kornet som det er verd å lytte til. Han har holdt orden og struktur i "sysakene", og vært forutsigbar i viktige penge-markedsforhold gjennom mange år

Men når han snakker om hvordan bolig som personlig aktiva kan og bør bremses ved å øke/styrke det som skatteobjekt, håper jeg inderlig politikerne vender det døve øret til.

Det er riktig at en tyngre beskatning av det å bo, vil kunne realisere skattelettelse i andre type beskattelser, toppskatt, formueskatt etc.

Problemet med å sette skatte-griller i hodet på den rød-rød-grønne regjeringen er at de i tilfelle de begynner å fiffle med dette, så øker de kun eiendomsskatten, men uten å redusere annen type skatt. Og ihvertfall ikke inntekstsskatten! På det området er det god forutsigbarhet i norsk politikk!

I år har regjeringen helt uforutsigbart økt beskatningen på sekundærboliger, noe som vil medføre dramatisk økte kostnader for mange folk, og risiko derav for økt utbud av spesielt leiligheter i byene fremover. Folk får ikke økt utlejeinntektene nok til å dekke denne ekstra kostnaden.

Jeg grøsser av uforutsigbarheten i norsk skattepolitikk - snart er det bare nedgravde gullbarrer i eplehagen som kan sikre folk flest midler til sin egen pensjonstilværelse! Har du spart i 30-40 år så vær sikker på at verdiene dine enten blir beskattet bort, forvinner i inflasjon eller at opparbeidede offentlige ydelser blir redusert tilsvarende den verdien du har opparbeidet.

80-90% av vår personlige verdiskapning i dette samfunnet er direkte påvirket av staten Norge gjennom avgifter og skatter. Innføring av eks 1% boligskatt på eiendom med verdi 5 mio gir 50.000 ekstra innbetaling etter skatt, som gir "born free-taxed to death" -begrepet ny mening for de aller fleste nordmenn! "Der gikk største delen av pensjonsutbetalingen direkte tilbake i statskassen....!!"

Skattelegges egen-boligmarkedet for raskt, vil prisene rase, og det vil skape panikk fra folk flest som vil selge seg ned til mindre størrelser. Men de statssosialiserte bankene våre vil nok tjene godt på det også- de øker jo svært raskt rentesatsen når sikkerheten blir mindre - og kommer til å levere enda bedre utbytte til sine aksjonærer - som i all vesentlig grad er staten....

Det er som musa som har det godt i musefella så lenge den bare nipper til osten....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar