torsdag 25. februar 2010

Gullbelagte skinner alene hjelper ikke jernbanen!

Mye kan og blir skrevet om samferdsel i Norge. Sikkert er det etterslep på bevilgninger, kuldegrader, snefall og tilfeldige murphyss lover som fortsatt gjør at for mange reisende kommer for mange ganger for sent til sine gjøremål..
Om det hadde vært konsekvenser for leverandøren om skulle dekke de merkostnadene reisende folk har, hadde kanskje incitament for å løse påliteligheten vært bedre. Jeg snakker ikke om å få dekket 20 kroner på en bilett, eller få lov til å sitte på en buss til byen. Jeg snakker om at f.eks en selvstendig næringsdrivende som mister 2 timer kundeoppdrag, kan sende faktura på 2000 til NSB... Da hadde noe skjedd...

Men det jeg kanskje er mest overrasket over, er mangelen på ambisjoner og løsningsforslag fra vårt lands sterke ingenør-fag miljø. Det er for lett for dem å henge seg på tunnelprosjekter, milliard-plattform på Lysaker stasjon etc. Med 10 mia i investering så kan man spare 10 minutter Fredrikstad-Oslo etc.... Hallo, vi har folk som har bygget verdens ledende offshore-infrastruktur i Nordsjøen. Tog-struktur rundt noen få bysentra kan da ikke være så vannskelig å få skikk på! Med deres kunnskap og fag-kreativitet klarer ikke å løse de 2 forholdene som skaper flest togstans inn og ut av Oslo.

1. Kjøreledninger som faller ned ! Det er vel bare jernbane som ikke har redunans i sin infrastruktur. Da dobble spor/tunneller etc gjennom Oslo by er en illusjon å få til, så kan de vel sette opp noen ekstra master eller dubbeditter som gjør at alle togene har 2 alternative strømkilder uavhengig fra hverandre? Vi snakker om noen få km og noen hundre master.. en marginal investering som hadde kommet på 2 måneder hvis NSB var tvunget til å betale faktiske kostnader til sine "ventende) passasjerer!
2. Lyssignaler som faller ut: Siemens har vel fått sparken endelig, og planer om kjempenytt og gigamoderne signalanlegg lagt bort. Jeg forstår at når det gjelder signaler så er det abslutt feiltoleranse. Så trådløse systemer er vel ute av diskusjon. Men som en reserveløsning som kan settes inn- hvor man tar over kø-diregering fra de 5 inn/ut linjene i oslo burde man ihvertfall se på. Tog-trafikken i Oslo er ikke allverden når man ser kompleksiteten i andre byer

Hvis samferdselministeren kan få fart på disse to punkter, så kanskje vi har løst 90% av nedetid/brudd situasjonene.. Og bryter den nedadgående spiralen som gjør at fraktkunder, pendlere og andre passasjerer mister enhver tiltro til denne transport-muligheten. Dessuten sluppet å høre fortsettelse av mangeårige svadaunnskyldninger, peke på 10 års masterplaner som skal løse alt i 2030 HVIS det kommer penger etc..

Imens så får vi leve med at kommer det 1/2 meter sne eller superfrost, som det jo kan forventes her i Norge, så kan det være enkelte sporveksler også svikter nå og da. Men da er ihvertfall jernbanen og regimet på riktig spor igjen og ikke en politikk som ligger hjelpeløst i grøfta rundt kløfta....

At alternativet er å stanse jernbanen sydfra før oslo, og asfaltere linjene over hele landet for å få øket vegkapasiteten raskt med 4-6 felter bil/bussvei. Når du ser et tog pr 10 minutt passere på et sted hvor bilkøen 30 meter unna beveger seg 10 meter pr minutt, så er det noe riv ruskende galt. En samferdselstrategi rundt norges stamnettet hvor man utnytter disse gullbelagte togtraseene bedre kan faktisk være en besnærende ide å tenke på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar