torsdag 25. februar 2010

IKT og helse; gi meg smartkort med mine helsedata nå!

Det er egentlig skremmende å vite at jo mere IKT vi dytter inn i det offentlige helsevesenet, jo mer kompleks IKT, og større risiko for alvorlige behandlingsfeil gir det! Sannhetens øyeblikk!
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=581581

Stadig vekk kommer det rapporter og oppslag om feilbehandling eller for sen behandling i verdens rikeste land- som tross alt bruker aller mest penger på IKT innenfor helsevesenet i hele verden! Lar vi leger og pleiere med "pølsefingre" sløse bort tiden sin på noe de aldri vil kunne mestre allikevel, eller som er så komplisert at de ikke finner frem i skogen for bare trær?

Det er sikkert mange årsaker, og neppe en enkelt løsning heller.

Men det som er HELT sikkert er flg;
Med 50,000 definerte arbeidsprosesser innenfor norsk helsevesenet, og utallige datakilder som skal "krysses/oppdateres", med leger/pleiere som har pølsefingre og må "søke etter nåla i høystaken", ja så blir det feil! Greit hvis du vet hvor den berømte og ettertraktede nåla er, så finner du den....men nåla blir dyttet litt videre på hver gang noen andre er inne og driver med leteleken! Og da blir det litt mindre greit for deg også!

Det er 2 fundamentale forhold som må gjøres på kort sikt for å få orden på denne helt uakseptable situasjonen;

1. Sørg for at alle innbyggere i norge har sin medisinske journal på et smartkort. Da kan man levere det inn når du kommer på sykehuset- og ved avlesning så ser behandlende lege din historikk. Speil dette inn som et personlig dokument på "Din Side" - som vil fungere som din "digitale bankboks. Kost 200/stk, samkjøres med DinSide-aktiviteter.

2. Alle IKT tiltak skal og må ha mål om å styrke organisatoirisk effektivitet. Det betyr at hvis det tar 1 minutt med passordlogging, for å registrere noe data i en journal - og hvor den gamle løsningen var sekunder innlesing, ja så er ikke dette bra for "produksjonskapasiteten" i sykehusene. Mitt smartkort åpner for min journal når jeg kommer, og stenges når jeg går for alle leger på vakt den dagen!
Innenfor helse-norge må man kutte hardt i prosesser ved hjelp av IT-regime, og stenge av alternative løsninger. Skal gevinster oppnås, ja så kan man ikke ha "30 urgamle personal/lønningssystemer - og legge det nye overordnede på toppen...."! Lag en ny løsning for hver oppgave, (eller se hva som er utviklet i andre land allerede! )og vær sikker på å skrote alle andre manuelle og 1.generasjon digitale løsninger...

Medisiner skal kun bli foreskrevet digitalt, og med fulldigital verdikjede ut til apotek. Lagring på mitt smartkort, samt evnt sentralt for kontroll av legens skriveiver på dop..
Men leger som ikke er istand til å skrive ut en digital resept engang, men tror de skal kunne bruke sine kråketegn fortsatt, ja, de kan altså ikke være leger lengre i 2010 og må omskoleres til å bli portør på sykehuset!
Norsk sykehusvesen er aldri bedre enn det du som pasient opplever når du møter Helsenorge! Når det er så usikkert hva som skjer når du f.eks kommer på sykehus etter en bilulykke" - så det aller viktigste for å skape trygghet for rett behandling er kanskje å sørge for at innbyggerne får sitt smarte helsekort. Det kan de aller fleste håndtere/passe på selv sammen med sertifikat og kredittkort....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar