tirsdag 23. februar 2010

Skyhøye strømpriser - og tafatte politikere!

Energi-prisregimet er komplisert, de ferreste privatpersoner eller bedrifter har egentlig full forståelse for hva som styrer priser. Det er mere enn oppsett av faste/variable og knytninger til nordisk pool som gjør priser så volantil og uforutsigbar. Og vær sikker på at det ikke blir lettere, bedre eller lavere priser i fremtiden..

Når spotpriser fyker over 10 kr/kwt så kommer alle frem og skriker, forsvarer eller gråter sine beste media-tårer på TV og blekket spruter i aviser og blogger.
Men er det egentlig ikke alt for sent å gråte når allerede gradestokken viser 30, svenske atomkraftverk er stanset, gass fra russland til finland uteblir, og strømkabelen til nederland er like oppegående som togene til NSB...? Sannsynligvis !

Vi har et regime av kraft-dominante eiere som med utspring i stat, fylkeskommune og kommuner overhode ikke har motivasjon til å senke priser, tillate nye kraftaktører å etablere seg, eller konkkuranseutsette industrien mer enn aller høyst nødvendig. Selv med gjeldende politikk som velter absolutt alle kostnader over på brukerne, så er det ikke noen konsekvenser lenger for krafteierne hvis de unnlater å bygge ut infrastruktur mellom regioner, bygge nopk kapasitet, slik at energiproduksjon og fordeling av energi gjøres optimalt.
I mange år har det vært dedikert noen øre pr kw som statnett har fått for å bygge "stamnett". Selv med miliarder fra brukerne hvert år så er overføringskapasiteten dårlig, ustabil og representerer utfordring for beredskapsituasjon for innbyggere hvis enkeltlinjer faller ned/ut. Nå har de fått lov til å 3 doble dette priselementet - og vi kan regne med at det brukes til ny kabel til tyskland- som igjen vil dobble energiprisen brukere i norge betaler..

Å innføre "markedspriser" med konkkuranse på trafikk-elementet ville vært bra kun hvis det var mange private aktører som tilbydere. Men når det bare er noen få offentlige tilbydere så fungerer ikke markedsmekanismen. Og når man knytter alt opp mot nordisk fellesmarked, så flytter man bare absolutt all risiko for prisvariasjoner over på brukerne. Veldig bra hvis brukerne hadde hatt reelle alternativer til leveranser/energikilder, men som et gufs fra sovjet-tiden når det ikke er tilfelle.

Når myndighetene (staten/fylkes/kommunne) sitter med nøkkelen for å¨åpne gasskraftverk (nye og eksisterende), bygge ut private microkraftverk, nye vannkilder, eller etablere samtrafikkregime for utveksling av sol/brønn/vind-energi inn/ut til netteier, så vil ikke markedsmekanismer fungere i det hele tatt.

Eneste som skulle vært korrekt var å politisk bestemme makspriser 6 mnd frem i tid, og at tilbudssiden måtte dekke kostnader hvis de ikke kunne levere til de prisene.
Idag så kan energi-eierne tømme et vannreservoar om høsten, for så å si at prisene må øke i januar hvis de ser vann-reservene er for lave og behovet for å produsere mere energi er høy. Med ingen konsekvenser for kraftselskapene, og hvor kommunens behov for utbytte (som eier) er bestemt i budsjettet et år å forveien, så er det ikke rart folk blir forundret...

At folk skriker først når prisen er over 10kr/kwt, og dette gjelder i realiteten noen svært få som har valgt høy risikoprofil som dagspotkunder, får så være.... Prismekanismen er kompleks og vannskelig å forstå for oss vanlige brukere. og tilbudssiden er så homogen, samkjørt og med samme eierstruktur - så her er det duket for fortsatt høyning av energikost i alle år fremover!

Hold varmen så godt du kan på andre mennesskelige måter!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar