søndag 24. oktober 2010

10-15 år til Storberget kanskje har gjort jobben sin!!!

Utlendinger som ikke har lovlig adgang til Norge er et problem. Det antas å være 40-50.000 mennesker som lever på utsiden av samfunnet, som hverken kan ha lovlig arbeide, inntekt eller helse-tjeneste. Ulovlig opphold skaper kriminalitet!
Tilsiget av nye folk, hvis man ser bort fra de rene kriminelle fra østeuropa, har dog bremset opp - tross alt er det kaldt i Norge å bo "på gaten" - eller hardt å være jaktet på av politi hele tiden. Men fortsatt er det mange som prøver lykken - og lever skjult, og sannsynligvis basert på kriminelle aktiviteter rundt omkring i landet!

Det fraktes ut av Norge  ca 100 utlendinger i uken, årsmålet i 2010 er 5900 personer. Ca 20% reiser (med penger i lommen) frivillig. Det er vel sånn sett et fly i uken - spesialchartret og med 2 politivakter pr utvist person. God overtidsbetaling for de tjenestemennene vi skulle hatt i operativ tjeneste er det sikkert!

Kostnadene for hele perioden hver enkelt person representerer er høy - jeg finner ikke nøyaktig beregning. Men med asyl-bosted, kriminalitetskostnader, jaktingen, utsendelse etc så er det sikkert noen hundre tusen pr person.
Hovedproblemet er jo at det tar for lang tid - og humane hensyn tilsier at vi lar det gå 3 år før de evnt blir sendt tilbake til Hellas, Spania eller Italia som ofte er første mottaksland. Og der er det katastrofe etter alle årene de ikke var så nøye med å stenge grensene.... så nå stanses 1.lands-praksisen også.

Responsitivitet er nøkkelen innen dette området også!
Hvis behandlingen av den enkeltes søknad hadde vært noen uker istedet for noen år, hadde vi lettere klart å skille ut de som oppfyller kravene til opphold i Norge, og sendt de som aldri vil skulle eller kan forbli i Norge tilbake.
Dette er til beste for ikke minst de som slipper å sitte i uvisshet årevis på et passivt mottak - og oppleve de spenningene som der naturlig oppstår. Det er flere anlegg enn Våler i østfold som sliter!

Selv hvis tilsiget av nye asylsøkere og andre immigranter reduseres og ligger på 1-3000 pr år, så vil vi ha fraktet ut de fleste som ikke har noe grunnlag for å etablere seg i Norge om drøye 15 år..
Da har nok Storberget forlengst overlatt problemet til etterfølgere...som kanskje bare fortsetter dette altfor lave utsendelsestempoet!

Hvorfor tør ikke justisministeren å sette opp minst 5 fly pr uke - allerede idag - slik at Norge har uttransportert de som vi VET ikke vil få oppholdstillatelse før neste stortingsvalg? Selv om det skal være individuell behandling og alle skal behandles med respekt, så er jo dagens  sendrektig prosess bare med til å skape grobunn for et søster-parti til Svenske-demokratene, langt utenfor det FrP vi tidligere har sett....Det er det vel ingen som ønsker!

Vi har vel mer enn nok arbeid med å integrere de som allerede har rettigheter og som vi vet vil flytte til landet!! Det er mange flotte innvandrere som ønsker å finne sin plass og leve godt i det norske samfunnet. Det tar tid, koster krefter, og kanskje det først er i neste generasjon man ser hvor vellykket innvandrer-integrasjonen er.
La oss derfor bruke fokus og resursser på denne gruppen, som har kommet hit av flyktningsstatus eller reell forfølging, og stanse raskt og effektivt de som med 99,99% sikkerhet ikke vil få oppholdstillatelse.

Justisministeren kan jo starte med å gjøre det krystallklart at uten identitet - ved grensepasseringen - eller på gardemoen så vil ikke søknader bli behandlet i det hele tatt. Hva det koster å finne ut den enkeltes historie og bakgrunn til kurdere - somalier eller andre  for å kunne vurdere beskyttelsesbehovet er helt uoversiktelig. Så la FNs flyktningskommisonær gjøre dette arbeidet for oss i flyktingleire, og la oss ta imot med åpne armer og stort hjerterom disse mennesker som er på flukt. Punktum!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar