tirsdag 26. oktober 2010

strutseløsning!!!!

NSB sammen med samferdselminister Kleppa hadde igår en stor media-jippo; løsningen på hvordan NSB skal komme tidsnok og "på skinner";  Kutte drastisk i togavgangene , spesielt lokaltogene inn til oslo fra øst... Dette er helt fantastisk! Hvorfor har ingen tenkt på dette før? Fjern tjenesten- då blir det heller ingen forsinkelser...

Dermed så kan enda flere mennesker på alle stasjoner fra Kolbotn og inn stå stille og fryse på perrongen - og vente på enten toget som aldri kommer, eller på de få tpogene om morgenen som er stapp fulle- og ikke har plass til flere passasjerer!

Da de planla og bygget en middel norsk by (Homlia),uten å bygge bredere mossevei eller øke 20minutters frekvens på togene, så flyttet jeg fra mitt barndoms nordstrand og til byen (1979). Det var lurt, og jeg har spart 2 timer og mye helseproblemer hver dag siden den gang!
I 14 år pendlet jeg motsatt vei til arbeidsted på Rosenholm, og observerte hvordan samferdselsprosjekter enten det var vei- sykkelbane-  Tog  eller buss , bli diskutert og bygget - uten at noen forbedring var å spore. Riktignok ble det etetr 10-15 år 4 felt over Mortensrud - og etter ytterligere år fjernet flaskehals på ryen - før det begynner å skimte sol i tunnellen nå....

Det som skremmer meg mest er hvordan eldreomsorgen organiseres i Norge - med tildels de samme svakheter som samferdselssektoren altså har hatt i mange år!

12 nye omsorgsboliger på 2 år....  lukke øynene for at folk har det vont hjemme, 3000 i sykeplasskø!
Har ikke helse/omsorgvesenet evne til å holde dialog med sine seniorer, og dermed kan gi riktig omsorg, til riktige mennesker til riktige tider?
Jeg er sååååå redd for at helse/omsorgsektoren starter med å bygge flere "helse-rundkjøringer" - for at alle i kø kan fortsette å være i køen... til de trenger den tyngste omsorgen på rene 100% sykehjemsplasser som altså ikke er bygget ennå.... Seniorer trenger sporadisk hjelp lenge før det går så galt!
Dette området trenger mer enn høytflyvende "helse-innovasjon" - det trenger enkle løsninger samt  å endre adferd hos våre kommunale omsorgsfunksjoner!  Tror det blri mye rundt Helse/omsorg på denne bloggen fremover!

Så kjære kommune-omsorgspersonell;  Snakk minst mulig med de eldre innbyggerne - så kanskje problemet og omsorgsbehovet stanser av seg selv, og overlates til godt betalte begravelsesagenter istedet for?? (OK, snakk med de som skriker høyest da....)
For strutsens evne til å stikke hode i sanden skaper ikke en verdig , trygg alderdom for noen!

Men det kan jo være at også omsorgsmedarbeiderne i landets kommuner må tenke veldig smart for å rekke over den eldrebølgen som står utenfor rådhuset og venter på "omsorgstoget" som aldri kommer... dette er et offentlig lederansvar... Best practis er ikke fra samferdsel- pls se andre helt andre veier!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar