fredag 1. oktober 2010

Hummer&kanari - havbrukspolitikk

Like så sikkert som starten på hummersesongen, kommer fiskere, forskere og rikssynsere langs hele kysten på banen... Hummerbestanden er for lav, størrelsen er for liten - 1 av 4 hummere som selges går gjennom fiskehandlere/etablerte kanaler, og Hvaler-fiskerne "dumper" prisen fra 500 til 400 kroner kiloet for at flere skal kjøpe "hvite hummere" - og privatomsetningen presses litt....


Nå tror jeg at største delen av de 75% hummere blir "gitt&byttet bort" eller servert på gode venners høst-bord - og neppe solgt i "privatkommersiell" hensikt.
Men det ER bekymringsverd at bestanden går ned, sannsynligvis grunnet overfiske - samt at skall-sykdom er varslet kommet fra canada. Krysning av norsk og oppdrettshummer/amerikansk hummer er heller ikke bra.

Samtidig så vet vi at det regulerte Kamatcha/krabbefisket utenfor finnmark/troms sliter. Lave kvoter, minstemål 2,2kg og dermed kastes 90% av fangsten ut igjen i havet, er et paradoks. Havbunnen er full av dette velsmakende udyret!

Kamatchakraffen er "ufesk" og bør fjernes hardt og brutalt før den spiser seg sørover langs norskekysten. Siden store deler av bestanden er "under minstemål, kan vi anta de har spist havbunnen tom- og da kommer de til å løpe etter nye gode "beitemarker" - og det betyr sørover! Stanser vi ikke denne faren snart, forsvinner en rekke yngel-volumer for ulike fiskeslag i langt større grad enn en enkelt oljeplattform utenfor lofoten er istand til som "worstcase" scenarie ...

Begrensningen i krabbefisket er også medvirkende til at kilopris i Oslo ligger på 3-400,- - mens den burde ligget på "fårikål-nivå" 50,-
Jeg vet hva fiskerne selger krabben for på brygga i nord - og det er ikke dem som tjener rått på dette gode gullet fra havet der nord...
Vi skal være glade for at fiskerne "gidder" å ta opp krabbene i all slags uvær - og kaste uti 90% igjen -som et paradoks - slik at de skal spise opp mer yngel og vokse seg store og sterke slik at de orker den lange turen nedover til vestlandet!

Løsningen på hummerproblemet og krabbe/fiskeyngelparadokset er kanskje enklere enn vi tror;
Fri kvote på krabbene - direktesalg til forbrukere sørpå sikrer lønnsomhet med kilopris under 100,-
Etabler fangstforbud i 3-5 år for norsk hummer i skagerak - samarbeid med svenskene - og få opp bestanden i skagerak

Kamatshakrabbe er fullt på høyde kvalitetsmessig med hummer - og er et bra og fullverdig erstatningsprodukt som vi hummer-elskere får leve med i de årene det tar for å få en sustainable hummerbestand - enten den blir plukket opp av private eller registrerte fiskere....
Men med priser på 5-600,- kiloet så vil en rovdrift eller "bytte-handel" på hummer fortsette.
Så her er det bare å bruke løsningen på Kamatcha-problemet til å løse problemet for Skagerak-hummeren..... 2 winwin-fluer i en smekk!

2 kommentarer:

 1. Jonny Pettersen kommenterte:
  Det er flott å se at en ”røaværing” har interesse for fiskerinæringen – eller er det for bedre tilgang på delikatesser?

  Uansett, jeg er helt enig i dine synspunkt. Etter 4-5 dager med hummerfiske er det over 80 anmeldelser av diverse karakter som skal behandles av myndighetene.
  Steng alt fiske i 4-5 år (både for proff og fritid) slik at bestanden har en mulighet å ta seg opp igjen. Vil sparer samfunnet for masse unødig tidsbruk og arten kan kanskje komme tilbake på et biologisk forsvarlig forvaltningsnivå.
  Kamchatka krabbe: Ja dette er et rot uten like. I.h.t FN konvensjonen som Norge er en del av er dette en ”introdusert” art som dermed skal fjernes fra vår fauna, hvis mulig. Det samme regime gjelder som for dyret Mår som det er fri jakt på hele året og det oppfordres (av Miljøverndep.) til jakt både med feller og gevær for å redusere arten så mye som mulig.
  Skjer det med krabben? Nei, her har myndigheten definert områder, kvoter og vektklasser som noen båter skal utøve fiske etter.
  Der er mange fiskere som har fått sin inntektsgrunnlag drastisk redusert siden de områder de brukte til bl.a. garnfiske er ødelagt av krabbe og de har ikke råd å kjøpe kvote for krabbefiske. (Kompensasjon som i jordbruket? Nei det er mange mange år siden det).
  Kamchatka krabben har ingen naturlige fiender og eksploderer i antall, det er faunamessig ”ørken” der den har vært. Det går utover spesielt yngel av kystnær fisk og ikke minst rogn/yngel av lodde som gyter i disse områder. Bunnfaunaen er ødelagt og de naturlige gjemmesteder i bl.a. tareskog er borte.
  Etter hvert som den øker i antall krabber den jevnt og trutt sørover etter nye beiteområder. Snart treffer den på taskenkrabben (nå ved Senja) som er kommet nordover i stort antall de siste år. Får se hvem som ”vinner” krigen om bunnarealene.
  Siden myndighetene tydeligvis vil øke utbredelsen til Kamchatka krabben så foreslo noen fiskere å laste opp 10 – 15 båter med levende krabbe og slippe de ut langs kysten fra Kristiansand til Hvaler slik at man fikk en raskere spredning og flere kunne ta del i ”godene”. Dette ble kontant avvist og ville bli påtalt som miljøkriminalitet. Forstå det den som kan.
  Nei, fisk ned bestanden, hvis mulig. Det vil ha positiv effekt både biologisk og markedsmessig.
  Jonny Pettersen

  PS: Flott blogg Leif, fortsett og gi dine synspunkter på samfunnet

  SvarSlett
 2. Det beste med en blogg er å "trene opp" argumentasjon og formuleringsevnen....
  Noen ganmger tar man feil- noen ganger har man fornuftige argumenter å bringe til torgs. Godt å få tilbakemelding fra en "fiskers øye" fra nord på syn jeg har om krabber, hummer og camatha-dyrene som løper som gale sydover... Si ifra hvis det er en ledig fiskebåt i hammerfest- så kan vi starte opp en fin attåt-næring. Jeg har en 38fot shark som kan settes på lystruta nordover..

  SvarSlett