onsdag 23. februar 2011

Siste Skrik fra Adecco ??

Midt i diskusjonen om nok sykehjemsplasser, samarbeid mellom private og kommunale aktører for å bygge sykehjemskapasitet, sprenger "bomben" - de private selskapet Adecco har hatt medarbeidere som arbeider 80 timer i uken, 20 dager i strekk og ledelsen forsøker å bortforklare ting overfor medias mikrofoner...

Ingen tvil om at store brudd på arbeidsmiljøloven ikke skal forekomme i Norge for de som er regulert av den... . Og at oppdragsgiverne (kommunene) ikke har andre muligheter enn å klippe kontraktene fortest mulig, i frykt for at LO og de gusjerødgrønne bruker enhver "værstingeksempel" på å blokkere fremtidige private aktører innen helsevesenet!
Men har noen satt fokus på om dette "forferdelige" har gått på bekostning av brukerne, de pleietrengende? Ammerudhjemmet og Midtåsen er meg bekjent kjent for å være et veldig godt sted for de eldre, med god omsorg og pleiere som har tid til de eldre. At endel yngre pleiere, sikkert svensker uten familie,  kanskje frivillig velger dobble vakter eller lange perioder slik at man får tatt ut lengre ferieturer hjem til småland, er kanskje ikke det værste overtrampet innen eldreomsorgen.
Jeg lukter lang vei at det er adskillig mer alvorlig eller omfattende problemer som er avdekket.
Det gikk liksom litt for fort å si opp en avtale med kommunen - bare fordi noen medarbeidere frivillig har jobbet dobble skift...
80 timers uke er ikke veldig belastende hvis du har glede og givende jobb, leder som medarbeider!  Mulig belastende etter 20-30-40 år - men på den andre side så får de fleste gode pensjonsordninger etter den tid i arbeidslivet i verdens beste land... Enenste som er uregulert snart er toppledere og selvstendige! For noen av disse ville regulert 80timers uke med avspasering være himmelen!   

Adskillelig verre er det når en av de store resurssene innen kommunikasjon, Elisabeth Hartmann fra Siste Skrik  står frem på NRK ikveld  og stiller spørsmål om Adeccos "moral og verdisyn", og drar saken om sykehjemsvikarer direkte inn til NFF. Hun sier jo direkte  at fotballforbundet (?) neppe kan fortsette et sponsorsamarbeid med Adecco da de har skrevet et verdisyn på hjemmesiden sin, og praktiserer noe annet- Liv&lære!  

Problemet for Adecco er kanskje at det ikke er en sterk og god sammenheng mellom selskapets operative holdninger i hele organisasjonen, og det som blir skrevet eller oversatt på glossy, selvskrytende  hjemmesider. Dette blir jo ofte gjort  av "type reklamebyrået Siste Skrik" eller andre godt betalte og velformulerende kommunikasjonseksperter som altså EH representerer.
Hvor ofte har ikke bedrifters medarbeidere fått "topdown" -"tredd ned over hodet" ny visjon, misjon, verdi-syn og velformulerte glattpolerte meninger som er langt unna den bokstavelige "dritten" medarbeiderne opplever at de står midt oppe i i sin daglige jobb??

Det er ikke mange selskaper som tar seg tid til en gjennomgripende internprosess for å meisle ut grunnfjellet for sin virksomhet. Og om de er utenlandske, som i Adeccos tilfelle, så er det ofte rimelig ferdigbakt det som kommer... og tenk om det hadde vært japansk verdisyn - hvor medarbeiderne aldri går hjem før sjefen som hadde vært gjeldende verdisyn?

Det hadde jo betydd ganske få arbeidstimer på ammerudhjemmet, og ihvertfall i andre norske bedrifter antar jeg!
Jeg tror fru Pedersen er glad for "glada Lotta" som er der for henne jeg - og det er kanskje det viktigste i denne debatten! Vikarselskaper kommer og går, bestemødre består- ihvertfall som gruppe innbyggere!

Oppdatert ca 4 uker senere; Det var riktig som jeg luiktede, her var det mange hunder begravet.
Adecco trekker inn årene, satser på kjernevirksomhet og legger ned sine ambisjoner om å ta totalansvar. De gusjerødgrønne sammen med LO og Martin Kolberg rasler med stemme-nivå soim vi ikke har sett siden 30-tallet og starter valgkampen på å kaste ut alle private løsninger innenfor helse&omsorg.
Så kommer det frem at stort sett alle kommunale sykehjem bryter arbeidsmiljøloven, og må balansere lovgivningen om omsorg og kvalitet for de eldre, opp mot at noen medarbeidere frivillig jobber dobble skift. En lov laget på 70-tallet, og som ikke tar høyde for dagens ønske om fleksibilitet.

Snakk om å sitte i gysja-rødt glasshus- får håpe at det blir en virkelig rekyl for den frekkheten, og at Lille Lotta fortsatt får jobbe seg opp litt ekstra fritid så hun kan reise hjem noen langhelger til småland og være grei mot sine forldre der også !  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar