lørdag 5. februar 2011

Navn - branding på trygghetsløsning for seniorer ! Ditt syn er viktig!

Bakgrunn;
Nytt selskap som vil tilby IKTbaserte løsninger for norske seniorer, er under registrering, men trenger å syreteste navn og evnt løsningsbrand.
Har du synspunkter på hva som vil gjenspeile selskapets visjon og forretningside, setter jeg stor pris på kommentarer fra gode venner og forbindelser fra LinkedIn, Facebook eller andre sosiale medier som penses inn på denne "private meningsbloggen" min.

Arbeid og forberedelser med oppstart har vart siden ifjor sommer, og hatt litt ulike "test-navn"- nå er tiden inne for beslutning!

TTT TrygghetsTelefoni påTv
TT eller TT Norge A/S (TrygghetsTelefon eller TrygghetsTjeneste)
T3 Norge A/S
Smarte Hender
Norsk Omsorgstelefon


Hvilket navn mener du dekker best selskapet og seniortjenesten beskrevet nedenfor?

Bakgrunn for forretningsideen

Det er i 2011 tidsmessig riktig å bygge opp gode IKT-løsninger med fokus på eldre/seniorer – og deres omsorgbehov i den fasen hvor de bor hjemme.
Samfunnskalkylene tilsier knapphet på offentlig omsorg – og samfunnsdebatten poengterer viktigheten av å kunne holde seniorer i hjemmeomsorg – før et offentlig ansvar tar over.
Besparelser for det offentlige ved å holde en senior hjemmeboende er 6-800.00 pr år – men det vil kreve en bedre oppfølging og dialog i den siste perioden skal dette la seg gjøre på en anstendig og kvalitativ god og trygg måte.
Seniorer i norge ønsker å bo hjemme – men bekymringer over å få riktig omsorg gjør at prosessen med å stille seg i sykehjemskøen starter tidligere enn nødvending. Samfunnsfokus blir derfor å bygge flere institusjonelle sengeplasser med statlig støtte til byggindustrien – i stedet for å sikre at de over 80% av seniorene som vil bo den nest siste livsperioden i sine eksisterende hjem – ved hjelp av IKT-baserte innovasjoner kan få gode muligheter for en god hjemmebasert bo- og omsorgsituasjon.

Beskrivelse av forretningsideen
Etablere en hjemmebasert løsning med direkte 2-veis øyekontakt med brukeren – og med en personlig sentral-enhet som kan etablere en ” reell og digital” trygghetsfølelse hvor ulike funksjoner og mennesker rundt brukeren på en rask og digital måte kan styrke kontakten med seniorperson og dermed dekke grunnleggende del av omsorgsbehovet.

Ved å etablere dette ”sentralpunktet” – basert på ordinær bredbåndoppkobling – kan selskapet bygge videre ut nødvendige omsorgstjenester, enten egen utviklet eller ta inn andre ferdig utviklede funksjonsløsninger i samarbeid med andre tjenesteleverandører.

Selskapet vil også utvikle nye tjenester og kompetanse for å styrke kommunenes omsorgstjenester overfor hjemmeboende seniorer. Dette kan være selvstendige programvareløsninger og callsenter -muligheter samt løsninger for å styre digitale sluttkunde -tjenester via mobiltelefoniplattformen (IN / SMS).

Visjon – misjon
TTT er en plattform og IKT løsning for direkte 2-veis kommunikasjon og sanntidsdialog med øyekontakt mellom (senior)bruker, pårørende og kommunens omsorgsresursser og annet hjelpeapperat.

Løsningen vil være sentral i videre utvikling av sensor-baserte IKT tjenester som sikrer seniorbrukeren den nødvendige trygghet for å bo i hjemmet, lengst- og best mulig. (Brann-Vann-Fall-rehab- natt - )

Løsningen erstatter ikke ”varme hender”, hjemmehjelp-ressursser, men kan bidra til ”smarte hender” og at nødvendige hjelpetiltak settes inn på nødvendig tidspunkt, overfor brukerne, avtalt mellom bruker og kommunenes omsorgsansvarlige.
(Rett hjelp, rett sted, rett tid) 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar