tirsdag 22. februar 2011

DFM = Den Forente MiddelhavsUnion

Denne vinterens turbulens i de aller fleste land rundt middelhavet, bekymrer de fleste "vestlige" mennesker. Om det er sult og hunger etter mat eller demokratiske grunnleggende rettigheter varierer sikkert noe fra land til land. Nordafrika og midtøsten brenner, og søreuropa sliter - det er uroligheter i absolutt alle land rundt sardinenes varme basseng!
Det er andre åraker til nedturen i Hellas iforhold til Libya, men noen fellestrekk er det dog. Om verdier og nasjonalskattene er godt eller dårlig fordelt blandt innbygerne likeså. En ting som er helt sikkert er at den digitale fremveksten av informasjonssamfunnet bare det siste 10-15 årene har gjort mye for at verdens urettferdighet og begredelighet er blitt adskillig mer transparant - folk ser hvordan andre mennesker rundt omkring i verden lever - og reaksjoner, omveltninger  kommer raskere og mere "koordinert" idag enn for 100 år siden..

Noen studerer havets bølger, andre studerer emperier og historiske riker. Felles for begge er at noe går opp- for siden å komme ned. Den historiske tyngdelov gjelder på alle kontinenter og gjennom alle tider.. Perserriket, Sovjetriket, Inkariket, Mingdynastiet. Noen forsøk på tilsvarende ble som kjent stanset - og det var faktisk en samlende effekt for resten av den rike del av verden at Hitler ble stanset!
Men kan FN med en stillfaren og tafatt  leder holde på denne verdensenigheten? Og "verdenssamfunnet" sammen med NATO  ikke klarer å få enkeltland som Afganistan på fote engang! Det er vel ingen som tror lenger at endringer i skrekkregimene Iran, NordKorea eller Libya må komme annet enn "innenfra" lenger.

Eller kanskje det har noe med "regionene" og hvordan de er skrudd sammen? Er det naturlig at "Europa" strekker seg langt østover - og tar med seg Tyrkia? For å konkkurere med USA eller Kina om å bli den største økonomi-blokken i verden? Jeg er usikker...

Kanskje det store spørsmålet idag er om det er råstoff og grunnleggende resursser i alle land som ligger rundt middelhavet til å danne en "ny og egen blokk" i verdenssamfunnet. DFM- Den Forente MiddelhavsUnion!

Om pengemarkedsverdien av Euro gjør at Hellas, Italia, Frankrike og Spania må ta den harde sosialpolitiske indremedisin istedet for å devaluere sin egen valuta hver gang de ikke klarer å holde inflasjon og statsgjeld under kontroll, kan det bety at de blir "kastet" ut fra EU - frivillig eller i full forståelse...

Betyr det at vi kan se en ny fremvekst for folkene i alle land rundt middelhavet, som jo har en rimelig felles kultur og arv, og hvor generasjonene har krysset grensene og havet  de siste tusen årene ?
De produsere samlet nok mat, produserer nok energi og har alle nok glimrende strender for ferie & fritid... Hva mangler denne regionen for å kunne "vokse frem" som et eget felleskap?

Finnes det visjonære ledere rundt middelhavet som tør satse på en slik region/allianse? Og hva vil det ha å si for de som åpenbart er minoriteter i det bildet? Tenker like mye på det "østeuropeiske innslaget på Balkan" som den "jødiske lovede plass" i det forgjettede land?
Vil en sterkere "sydeuropeisk" innflytelse på en slik DFM-blokk, redusere inntoget av fundamentalstisk relgiøse islamske vinder fra sydøst? Sannsynligvis! Vil Italia dele landet sitt i 2- Nord til EU, og sør til DFM? Sannsynligvis!

Men la oss vinteren 2011 med stor sikkerhet fastslå at folk flest i denne verden ikke liker å bli overstyrt, de ønsker minst like så grunnleggende menneskerettigheter som de andre folkene de sammenligner seg med. De ønsker å bli sett, hørt og kunne få en fair posjon av mat og riksom som produseres i nærområdet sitt.
Og det er jo ikke så vannskelig å forstå. Så får vi håpe at endringene i hvert land skjer med minst mulig blod og fordervelse! Foreløpig er det bare Gadaffi som er så gal at han bruker rustne russiske jagerfly til å  bombe demonstrasjoner blandt sine egne innbyggere i hovedstaden Tripoli.

Selv om uro i den arabiske oljeverden vil gjøre Norge tilsynelatende enda rikere, så betyr ikke det så mye så lenge vi hverken har noen særlig god strategi for bruken av rikdommen, eller strategi for rollen med å holde oss utenfor Europa...
Vi har 30 år på oss for å legge opp 20 ganger større oljeformue enn dagens - som vi trenger for å være rentenister, og hvis det skjer kan vi leve som SaudiAraberne har gjort i de siste 40 årene.... men som kanskje de ser at er litt fordummende. Kanskje de setter sine resursser inn på å skape DFM istedet for å sitte stille i sine gullforgyllte beduintelt i ørkenen??

Land og regioner er kommet og gått før- og den historiske bølgeteorien tilsier at det vil skje igjen....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar