tirsdag 22. mars 2011

eHelse -samhandling med eller utenom pasienten?

Innenfor helse og omsorg er begrepet samhandling også viktig. Spørsmålet noen stiller seg er dog om det er interaksjonen mellom alle offentlige aktører som er viktigst, mellom offentlig og private aktører eller om det er grensesnittet også mot brukeren, pasienten, bestemor, deg eller meg som også skal hensyntas i en tid hvor begrepet  samhandling er et absolutt begrep i alle helse- og politiske diskusjoner  !

Et viktig område for folks helsetilstand hvis man blir syk, eldre eller av andre grunner er at de får riktig diagnostikk, og deretter behandling. Som regel med medisin, selv om alle vet at frisk luft, sosial omgang og fysisk aktivitet kan utrette mirakler på både unge og gamle!

For eldregenerasjonen er det et stort fordberingspotensiale når det gjelder selve legemiddelhåndteringen, enten det gjelder de som er på institusjon eller bor hjemme. SINTEF har gjort en rapport som viser at det er stor variasjon mellom kommuner for hva og hvordan tilbud til de eldre skal innneholde. Jeg skal ikke legge meg opp i legestandens profesjon, men påpeke en viktig feilkilde;
Selvom all medisinering ville vært 100% korrekt, så er det lite eller ingen innovasjon som sikrer kontroll og oppfølging om at medisineringen faktisk blir tatt. I media leser vi at 70-80% av de eldre ikke tar medsinen som forskrevet. Er det noe rart vi har skrantede seniorer som skriker seg hese i sykehjemskøen?

Noen ganger undrer jeg meg om og hvordan fastleger egentlig holder kontroll og oppfølging på sine pasienter. Det må da kunne måles noen helseverdier hvilken effekt medikanmenter har på en diagnose, i mer nøyaktig omfang enn et legebesøk en gang i måneden- eller kvartalet- eller "hvis Fru Hansen føler seg dårligere".. Og når de kommer til legekontoret sitter leger med sine "pølsefingre" og nesen inn i en skjerm det meste av tiden....

For ikke å snakke om de utfordringene morgendagens eldregenerasjon vil gi helsevesenet- med sine reiser til eksotiske land- eller bare til middelhavet. Idag så har 10% av vår seniorgenerasjon sekundærbolig i middelhavsområdet, og om 10 år så er det sikkert dobbelt så mange- selv med frafall i den andre ende!

At norsk helsevesen snakker om samhandling mellom et 50 talls databaser og journaler i norge- vil neppe gi denne gruppen særlig trygghet når de faller om i italienske olivenlunder. Da trenger de å ha selv kontroll med sin helsehistorikk- og bærende på sin helsejournal. Dette slik at den legen eller det sykehuset som skal håndtere Fru Hansen der nede- har den korrekte innsikt i Fru Hansens kropp og helse - helst før skalpellen tas ibruk.....

For å løse kvaliteten på diagnostikken så vil det kommer flere verktøy som gir både ansvar og "egen helsemakt" tilbake til brukeren. De siste årene har endel leger forskrekket konstantert at pasienten leser seg opp på sine sykdommer på internett, og kommer med en bunke utskrifter og linker til sin lege. Faktisk så er det vel slik at endel mennesker er "mer skolert" på sin egen sykdom enn det man kan forlange av fastlegen sin ihvertfall.
Hvordan tror du at dette blir når brukeren kommer med en datafil med 200 dagers målinger av puls, blodtrykk, blodverdier, oksygenopptak eller andre indikatorer? 
Det kommer til å stilles adskillig større krav til legers digitale mottak i fremtiden. Godt det ble lagt 50 millioner på bordet i 2011 for å stanse diskett-distribusjon av medinsinke database!!!  
Er "samhandlings-prosjektene" kallibrert for dette, eller tror Helsenett at Fru Hansen skal ha samme grensesnitt som en proffesjonell aktør inn mot det offentlige? Kanskje "systemet" kommer til å tvinge Fru Hansen til å komme med papir-utskrifter....

Men tilbake til kildejournal-problematikken. Statsråden har varslet at det vil ta mer enn 12 år (og hvor mange milliarder?) å kunne "samkjøre " alle de offentlige systemer som ulike helse-fagrupper i sine "vertikale siloer" har fått lov til å utvikle gjennom årene. Det er så mye "sikkerhets"-problematikk med personvernhensyn så gjør at det er veldig kompleks. Og det bare for at en lege skal raskere kunne "slå opp relevant info på den avdelingen på sykehuset som du befinner deg"....

Hva med å konsentrere seg om et system som dekker de majoriteten av innbyggerne som kun noen ganger i sin levetid vil trenge at leger, sykehus kjenner til nøkkel-parametere, og lage et godt "realtime" eHelse system her? Kanskje det vil koste 10% og ta et par år å ferdigjøre?
Er det noen som tror at sikkerheten rundt pasientdata har større vannskelighetsgrad enn bankkontoer eller Verdipapir-håndteringen har hatt i de siste 50 år? Kjøp erfaringen fra finansmarkedet - håndteringen er ikke annerledes, det er bare noe noen fortsatt inbiller departementsledelsen i FAD og HOD.

Og om FAD etablerer "Personlig Digital Bankboks" på hver normann innenfor MinSide, så kan dette være hver normanns "lagringskilde" også av personlig helsedata - og man kan laste ned med 2 nivåer all relevant informasjon på et smartkort tilsvarende førerkortet. Dette er den siste kritiske faktor i Samhandlings-løsningen og den lar seg lett løse!

Da kan jeg også med god trygghet falle ned fra oliventreet mitt i Toscana/Italia, og vite at når jeg kommer på sykehuset kan de lese alle relevante personlige dataene som jeg gir tillatelse til- og få byttet ut olivenstenen med druestener for å sikre en fortsatt glad alderdom ! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar