lørdag 26. mars 2011

Reseptfri eResept ??

En "god" resept er konkret, spesifik og det hersker ingen tvil om hvor mange piller om dagen man skal ta... Er offentlige oppdragsgiver dårlig til å skrive "e-resept" for å få levert en enkel automatisert løsning for medisinske resepter - som sikrer kvalitet, kontroll og transparance innen lege-standen?
7år etter oppstart og ambisjoner om at 80% av reseptene skulle vært digital verdikjede innen 2010, så er status fortsatt et par piloter og mange bortforklaringer!

Når FAD og HoD skriver  "resept-ordre på IKT-løsninger" vil  IKT bransjen fort forstå at her er det carteblache til å utvikle nye komplekse nyttesløse funksjoner, få frem at nye ønsker og krav så er det fint å komme med det underveis.
Dette er jo som hvis en lege skriver ut morfin til en narkoman - og ber narkomanen fylle ut antall doser.....
Er det oppdragsgiver som er dumsnill, eller er det bransjen som er grådig? Resultatet med nok et gigant-IKT prestigeprosjekt som sprekker i alle rammer og kanter ser vi konturene av idag, påpekt med rette i Computerworld!

Konklusjonen er at i Norge så er vi mange år bak opprinnelig målsetning, og det er brukt hittill 50 millioner for å få på plass utredning samt 2 små pilotprosjekter. Og antydning om at det vil ta opptil 10 årfør løsningene er "implementert ferdig". 
I Skottland så lagde de en e-reseptløsning på et par år - og hele løsningen kostet 30.millioner - ferdig implementert! 
I danmark har de hatt en glimrende løsning som har fungert i 10 år-og jeg er sikker på at denne kan kjøpes "as is" og implementeres på noen få måneder.

For hva er det egentlig vi snakker om? Dette er ganske ukomplisert applikasjonsløsning hvis man da ikke skal "integrere med" alle ulike fastlegers "hjemmelagde" -løsninger fra 80-tallet + det man finner av ymse løsninger på legekontorer, sykehus og apoteker + grossistene!

Legen (privatpraktiserende eller sykehus)  skriver ut en digital resept på en person.
Trykk på enter/send; oppdater et journal-database samt send en (kryptet eller fast pdf) dokument til det apoteket som pasienten vil hente sin medisin hos.
Samtidig sendes informasjon til NAV for videre refusjonshåndtering.
Informasjon ligger dermed på steder hvor etterlevelse og kontroll kan utføres senere.

Normalt vil et apotek ligge nærme et legekontor, men la nå pasienten få velge hvor man ønsker å hente ut medisinen. På et par minutter burde jo apoteket kunne printe ut etikett med dosering og gjøre klart til å bli hentet når pasienten ankommer apoteket! .
Skal eResept ha positiv nyvinnende betydning for pasienten, så må jo verdikjeden være tvers igjennom "digital" - og skrote alle "analoge" dobbelt-arbeidende unødvendige elementer i verdikjeden!

Det å skulle stå i en fordummende 15-30 minutters kø på apoteket mens en høytutdannet pharmasøyt forsøker å tyde kråke-tegn til en høyt utdannet medisinmann som fortsatt får lov til å skrive med sin uleselige håndskrift... for så å taste mitt navn++++ inn i deres datasystem igjen, er jo både superfeilkilde og håpløst forrige årtusen løsning da....
For rask implementering må HoD bruke refusjons-makten sin! Belønne de som sikrer nyvinning og bedre verdikjeder, mens de som "stritter imot" må føle det på sin egen pengepung!
Kan ikke bare HoD beslutte at refusjon på pasientbehandling krever digital resept-håndtering. Kan man ikke gjøre det, så må legen enten ansette sine ekstrasekretærer på egen regning  for å gjøre det, eller få halv refusjon fra det offentlige? Ellers så kan de ikke praktisere som leger. Så enkelt og greit!
For det er "enten eller" scenarie - skal totale samfunn og pasientgevinster hentes ut.  

Det ville ikke forundre meg om fastlegene vil kreve  mer enn 50 mill i de neste 20 statsbudsjetter også for å skrive resept inn i et dataprogram/ "på skjerm" , slik de altså fikk i 2011 for å fjerne de siste diskett-oppdateringer av sin "medisin-databasebok" (legemiddelhåndboken)..

For treneringen og "kompleksiteringen" av dette området er vel ikke fordi legestanden har noe å skjule, og ikke ønsker å bli kontrollert/etterprøvet når de deler ut dop og smertestillende i doser som er beregnet til en elefant...... eller at de skriver ut til leverandører som betaler for kurs&legekonferanse-turene til fjerne strøk?

Da Norge innførte digital verdipapirhpåndtering for 25 år siden så turde både politikere og fagfolk stå opp og si at man ikke kunne lage et system som inkluderte aksjer og ihendehaverobiligasjoner til hunder og avdøde tanter. Så meglere som hadde arkiv i bankbokser og i lissemapper på mahognykontorene sine måtte faktisk endre sin forretningsdrift skulle de fortsatt være i lovlig virksomhet!

En digital e-resept-løsning sikrer faktisk bedre kvalitet, servicegrad og reduserer risiko for feilmedisinering- rett og slett fordi feiltokning av håndskrift fjernes- men feilkilden med dårlige leger som doserer feil eller stiller feil diagnose tar kanskje et par runder til å gjøre noe med..... men en god start er transparancy i hva profesjoner faktisk gjør. Kun da kan man systematisk arbeide for å bli bedre. La oss håpe at eResept blir et godt regime til å forbedre en viktig del av medisinsk verdikjede!

Det burde vært implementert 100% før neste stortingsvalg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar