onsdag 30. mars 2011

Slipp fangene løs

Slipp fangene løs - det er vår. Oppfordring fra øverste justispolitiske hold skaper hoderystende oppmerksomhet. Mener Statssekretær Mørland Pedersen virkelig at voldsforbrytere eller siktede/tiltalte i straffesaker skal slippe ut fra fenglene fordi det ikke er plass nok? Ørene faller av når folk flest hører slike ting. Selvfølgelig er det "QuickWins" og antall insatte kan reduseres med 10-20-30% i god tid før 17.mai - hvis man først går inn for det!

Det er de siste dager blitt en mediadiskusjon mellom fengselsansvarlige som skriker om flere fengselsbygninger, og den politiske ledelse som mener at kapasiteten er ok, og at det er bygget nok... Snakk om skuespill for åpen scene !

Når varetektkapasiteten er opptatt av folk med opprinnelse fra andre land som soner narkotikadommer eller vinningsforbryterdommer, så betyr det at vi slipper løs folk som kan (og i stor grad vil) fortsette å begå forbrytelser. Når politiet ruller opp alvorlige saker, og kommer med pågripelser inn til politistasjonen for så å måtte slippe folk løs samme dag grunnet plassmangel, så er det noe helt vannvittig feil med justis-sektoren! Hvor er Knut Storberget - fortsatt på pappaperm??

Noen få gode straks-tiltak som kan medføre mindre "trykk" på fengsler (varetekt eller domfeldt tid) er (sikker på at flere ligger i skuffene til departementet):

1. Raskere sakksbehandling i tingrett. Domsbehandling direkte etter varetektsperioden for arrestasjon/siktelse  for alle "ordinære" forbrytelser burde være mulig.
Tingrettbehandling er så tilfeldig, og er etterhvert kun en "inngangssted" for mange tvist- og straffesaker. Ordningen er blitt et melke-sted for for advokaters utøvende yrke og inntektskilde - ikke for å ta de riktige beslutninger om rett og galt i samfunnet.  Det kan være positivt å få  "unna" tingrettsbehandlingen raskt, og overlate til tiltalte å argumentere for videre anke (nye opplysninger i saken). Hvorfor la dyre advokater bruke tiden sin på å kaste opp masse "løgner, tall, gamle historier etc" for å få mest mulig sympati for sine klienter i  tingretten. Eller bruke dommernes tid på å høre på samme svada i fillesaker? Det må gå en grense for hvor "rimelig tvil og individuelle hensyn" skal medføre iforhold til skyld i ulike saker.  Er du tiltalt for å ha stjålet en bil, og har blitt tatt med 10 kg narkotika i baksetet, så kan det føres bevis og du bør få en domsbehandling på slutten av varetektstiden!
At ganske enkle saker kommer opp et år etter at det faktisk har skjedd noe, skaper jo bare et helt håpløst rettsbyråkrati og tid til å fabrikere formildende historier.  
Så får lagmannsretten med grundigere og lengre saksbehandling gjøre jobben hvis sakene ankes og tas til følge.

2. Hjemmesoning; Endel forbrytere bør kunne sone med nye metoder (husarrest med digital lenke) Både unge og andre typer domfelte burde få dette som straff. (ikke voldsdomfeldte)

3. Kjøpe fengselsplassser i de 10-12 landene som er kjent som opprinnelsesland for mange av de domfeldte som fyller opp cellene i Norge.
Dette vil koste en brøkdel av kostnaden for å holde dem i norske fengsler, disse forbryterne skal heller ikke integreres i Norge, og man kan hjelpe opprinnelseslandene med å få "inntekt" på sine fanger. Start med Litauen, Romania og Balkan-statene og de nærme europeiske/øststatene, og sett opp et politi-"charterfly" som kjører ut forbryterne en gang i uka, eventuell i samme prosess som asylsøkere som har fått endelig avslag.
Dokumentasjon at de soner på sine lands normale fengselsvilkår i hele straffeperioden sikrer "betaling" fra rike Norge!
(ideen er sådd fra JD ang Somalia, men da snakker vi altså om å bygge opp nytt fengsel etter norsk standard der nede, og at dette kan være ferdig på 5 år.... Typisk norsk løsning som ikke gir løsninger på kort sikt altså!!
En løsning med andre land krever en enkel avtale og kan igangsettes under de ulike lands eksisterende fengsler innen måneder! 

Men når lokale politi/fengselsledere tror at bare de skriker høyt nok, så får de nye prestigefengselshoteller for de alt for mange fengselsfugler (slik som kollegaene i Halden fikk) og justisdepartementet må bare legge rynkene i folder,  og parere utspillene til etatens folk blir lei..

Men departementet sitter altså på nøkkelen til de 3 forslagene som løser opp i problemet....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar