torsdag 10. mars 2011

Hvorfor må SP kommentere Høyres Datalagringsvedtak?

Når SP`s Pollestad idag tidlig får oppmerksomhet i media for å hevde syn på hvordan den ene meningsgruppen i Høyre skal "aksjonere" så mener jeg gode høyrefolk selv bør bedre på banen og ta lead i diskusjonen.  
Og kanskje flere enn motstanderne av direktivet bør få opp tempoet nå i DLD-innspurten, selv om UH Aasheim og Apenes har kommet med noen gode poenger i sin over-reaksjon. Men det blir for tynt rundt I Skaug for å demme opp innvendingene, eller akseptere at en ja-kompromiss er rimelig fornuftig politikk.

Jeg er mot direktivet, men mener vi uten problemer kan leve med det. Det går ikke over grensene for individets integretet! Min motstand mot DLD bunner i delvis at det er et dårlig direktiv, gir marginal større oppklaringsprosent i kriminalsaker og at myndighetene kaster kostnader for noe de ønsker over på bransjen, som videre kaster kostnadene over på kundene.
Regningen for sikker oppbevaring og senere destruksjon av trafikkdata burde tas av justisdepartementet, og det burde bli en oppgave Politiets datasentral administrerte. Da hadde kanskje verdien av å lagre trafikkdata blitt vurdert annerledes i en prioriterings-situasjon av Storberget.

Mye tyder på at det er begrenset med "terrorister" og forbrytere som spores opp med bevis fra den type trafikkdata som allerede idag blir oppbevart i 3 mnd. Og at de virkelige "bandittene" kommer til å tilpasse seg nye forskrifter, ta ibruk andre teknologiske løsninger og overvåkningsmetoder raskere enn direktivet blir oppdatert.
Det er nok forstatt metoder som i treholtsaken som gjelder; bor et hull i veggen, plasser et kamera med microfon inn i leilighet. At det 25  år etter er "upopulært" å drive etteretning selv i tilfeller hvor man klarte å felle en landssviker, får vi leve med. Det er POT og politiets ansvar å gjøre det de skal for å avdekke alle ulike forbrytelser. Så får en bitter Ex-kone fortsatt være sint på at familien ble overvåket! Hva er alternativet?

Men alene utenfor EU så blir Norge stående som et "definert sted" hvor man kan drive organisert kriminalitet fra lettere enn andre europeiske land. Det er ikke bra! Jeg tror vi blir et godt sted for denne gruppen. Allerede idag har vi 1% av befolkningen som lever papirløst, ulovlig og til stor grad av kriminalitet som inntektskilde. Norge og vårt rike rykte er som en magnet på miljøer i øst og sør! Hvorfor skal vi gjøre oss attraktive for enda flere kriminelle papirløse?

At Høyre i en slik sak velger å lande på 6 mnd vs AP 12 mnd, og begge vurderer politites syn høyere enn andre grupper, synes jeg vi får respektere.
DLD dreier seg i all hovedsak om tidshorisinten for lagring av eksisterende ufarlig trafikkdata.
Vi burde være mye mer opptatt av gjennomsnittsmålinger på veiene, video på offentlige veier/gater/eiendommer og slike aktivieteter som går inn over grensene for enkeltindividets intgretet.
Hvis noen har stjålet bilen min, så er det jo umulig å få ut foto fra bomringen/Fjellinjen. Hvorfor skal de kriminelle ha flere fordeler enn disse privilegene de allerede har?

Politiet må jo fortsatt ha rettsgodkjennelse for å romavlytte eller overvåke spesifikke personer? Kan jo være at trafikkdata kan gjøre dem litt mer treffsikker,så noen resursser kan brukes på andre politioppgaver...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar