lørdag 19. desember 2009

Et skritt i riktig retning? Hva med å sette sin egen fot foran først!

Så ble det ingen juridisk forpliktende avtale i Hopenhagen idag. Men et skritt på veien var det vel, og gigaforhandlinger fortsetter sikkert frem til Mexico om et år.
De kritiske faktorer for en effektiv avtale, nemlig Tallfestede forpliktelser og Transparancy/overvåkning av ulike tiltak, er viktig for at en avtale inkludert overførsel av store penger fra I til U for tiltak kan ta plass.

Men det er ingen som stanser NORGE å igangsette gode miljøtiltak her hjemme.
Hvis Jens skal ha noe som helst troverdighet innenfor miljø og klima, så bør vi sette opp tiltak innenlands som reduserer klimagassutslipp med 50%.
Investere i ny infrastruktur basert på ren kraft ut til plattformene, lage veiavgifter som setter osete østeuropeiske tungtrailere på tog helt fra Malmø til O/B/T/S/B. Ferre rundkjøringer og flaskehalser på veiene så folk ikke oser 30% unødvendig i rushtiden.. 20% NGen Elbiler uten avgift og bompengeavgift, samt alle andre gode tiltak..
Ved bruk av IKT som verktøy og fair kloke hoder som windex burde det faktisk være enkelt for Norge å overgå det ambisjonsnivået som var i Hopenhagen.
Så får de "store gutta" med Kina, India, Afrika Brasil og USA fortsette forhandlinger frem til en best mulig internasjonal avtale.
Det er lov å være "best i klassen" i 2010!
Not more time for talk - time for act, sa Obama! Hørte du Jens??

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar