fredag 18. desember 2009

Klima09 - Lille Norge i den store sammenhengen!!

Klima og utslipp er viktig. For oss enkelte, for våre land og vår klodes evne til å gå videre. Klima09/Copenhagen gir oss et innblikk i hvordan politikere snakker, tenker og handler taktisk. Men tilslutt så er det de dominerende aktørene USA, Kina, G77 + kanskje EU blokken som kan vri de siste formuleringer på plass, og få signert prestigeunderskrift på papiret!

Omdømmemessig er det bare dumt at Jens tar privatfly for å få lov til å sette seg på "bakerste benk" i Bellasenteret. han kunne tatt tog eller danskebåt sammen med grupper av andre norske samfunnsbekymrede medmennsker. Da hadde han ihvertfall scoret billige poeng på hjemmebane da han i realiteten neppe kan forbedre sitt rykte og norges rolle som internasjonal pådriver for bedre miljø.....

Verdens største miljøorganisasjon (??)"Friends of our Planet" fikk igår kveld vist seg for første gang på Norske TV. Lederen poengterte noe jeg har sagt lenge som er viktig;
1. Det er helt feil å kunne forurense hjemme men å kjøpe seg avlat ute! Fei for egen dør! Hvert land må faktisk iverksette egne tiltak i eget land!
2. 30% av farlige utslipp fra Norge kommer fra oljeinstallasjonene og deres gassturbiner. Fjern dette, og Norge har med en aktivitet redusert dagens utslipp vesentlig!!

Det er helt sikkert andre og flere tiltak som skal til fra Norge sin side. Og betaling i reduksjon hos andre, skogsplanting og bruk av avgifter skal sikkert også på plass eller videreføres.
Men hvis Jens og regjeringen påla oljebransjen å bygge strømledning fra land/vannkraft eller vindanlegg og ut til plattformene for å erstatte gassturbinene, ville vi faktisk innfridd store deler av nødvendig reduksjon..
Men investering ville jo i realiteten bli pålagt Statoil med staten som hovedeier, og dermed redusert evnen til utbytte og overførsel til Oljefondet... Tror neppe Jens og dagens rustrøde regjering gjør et slikt vedtak med det første..
Da blir det nok bedre å få strømkunder i Norge til å betale for strømkabel til Europa, for å knytte oss til Europa-strømmarkedet, og selge vannkraftstrøm i konkkuranse med atom- og kullbasert energi.
Som medfører igjen ganske sikkert betydelig høyere pris for strøm til norske husstander - som jo miljømessig allerede er grønne da de bruker vannkraftbasert energi idag!
Noe er helt feil med de grønne tanke-banene.... får håpe Jens rekker opp hånden på bakerste rekke på Bella, eller får bli med innenfor de avgjørende lukkede møterom, og sier ifra før de store lederne haste-signerer en ny halvdårlig klima/miljø avtale som er likeså svak på konsekvenser for enkeltland som Kyoto avtalen i sin tid har vært!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar