mandag 21. desember 2009

Strømpris er vannskelig å forstå!!

Den ene dagen går prisen på variabel forbruk ned - den andre dagen benytter statsnett muligheten til å øke den faste prisen på strøm med tilsvarende. Bra timing - ikraftsettelse når folk ikke "legger merke til det. Men er det noe fornuft i en 3-dobling av en kostnad som er dekket inn gjennom alle år? Hvem andre har lov til å 3-doble pris på en tjeneste og slippe unna uten innsigelser og spørsmål??
Resultat på sikt for norske husstander vil bli smertefullt når den variable prisen øker igjen! Husk vi skal opp på europeisk nivå innen få år!


Prisøkningen på 5-6øre pr kw skyldes at Statnett har økt nettleien for sentralnettet, en regning som nettselskapene sender med alle påslag, risikomarginer og vel så det direkte videre til forbrukerne.
"Statnett står foran en investering på 40 milliarder kroner den neste tiårsperioden, og det vil medføre en økt nettleie på sentralnettet fra et par øre til fem øre per kWh frem mot 2019, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett" Og lar det se veldig lite ut!!! (Har de også betalt Geymuuden for smart formulering og timing?)
Som om det ikke har vært betalt inn mellom 2 og 4 milliarder hvert år hittil fra strømkunder til nettselskapene, nettopp for å vedlikeholde transport/sentralnettet....


Statsnett sine inntekter bestemmes av myndighetene, og det er endel prinsipper rundt distrikt, sikkerhet, overføringsevne etc som naturlig er viktig.
Men kanskje energi-bransjen skulle ha unnlatt å bruke strømkundenes penger innbetalt i bøtter og spann hver mnd, til å investere i telekom/fiber/bredbånd (ca 10+mia siste årene)eller ha redusert utbytte utbetaling til kommunene (eierne) - og heller investert videre i strøm-og energi infrastruktur.....

"Vi kan ikke bygge oss ut av alle problemer, men vi investerer nå i kraftigere ledninger mellom Sør- og Midt-Norge som vil styrke sentralnettet. Dermed får vi bedre forsyningssikkerhet, og legger til rette for mer fornybar energi, sier Meldal"

Problemet er bare at husstandene som skal betale denne byggegleden som Statkraft har, bruker den reneste mulige energikilde idag - vannkraft- og har liten forståelse for at strømnettinvesteringer skal 2-3 dobles fra det ene året til det andre for at noen få % energi fra vindmøller på vestlandet skal kunne eksportere energi til Norpool eller europa"

Sånn sett blir dette nok en "fast besluttet avgift" for å bo og leve i Norge... Alt veltes over på brukere/ Ola Nordmann gjennom avgift eller skatt. Utfordringen med det er at staten disponerer snart 90% av all verdiskapning også fra hr og fru Hansen...
Hvor er motivasjonen for å "spare" offentlige kostnader? Eller å jobbe skjorta av seg i 50 år før du allikevel ikke får en fair andel av offentlige goder hvis du har privat beskattet formue.....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar