torsdag 17. desember 2009

Trist fra TV2; Da var tabloid slutt!

Litt vemodig, idag er siste dag for TV2 Taboid, som etter 1212 sendinger har forarget, fokusert, debattert, avslørt og poengtert aktualiteter.

Men alt har en ende, og det er ikke sikkert at nedleggelse er ensidig negativt. Det beror jo på hva som sendeflaten kommer med istedet for! Der er det grunn til å frykte at det ikke blir noe bedre som erstatter...

Hva vil TV2 vil videre? Jeg frykter at det er 2 klasses TV serier - med automatisk presentasjon mellom programmene. Tilslutt blir vel TV2 som NRK, mesteparten av programmene er innkjøpt, og det er egentlig bare som distribusjon av x ant. timer med underholdning som overlever. Og når man finner ut at vertikal eierskap i media-kjeden er det som redder økonomien, så endres strategien ytterligere bort fra det ihvertfall jeg liker; Den kritiske, debatterende journalistikk, med høy temperatur og folk som tør å si ifra hva som er bra og hva som er feil.
Blir det kun noen få internasjonale programmer igjen i den store "TVkanalpakken" , og resten av norsk sendeflate er total uten brodd i frykt for nå tråkke annonsører og mediakritikere på tærne??

Jeg synes det er en forringelse av Norske mediaverden. Vi trenger gode debattprogrammer slik at fremtredende mennesker har en arena for å stå frem med sine syn og påstander og må derav lære å tåle mosten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar