tirsdag 15. desember 2009

Famøst forsvar Hr.ex-president Jagland!

Bortsett fra Gro Harlem Brundlands famøse forsvar for egen økonomisk lykke i sveitsiske skatteparadis for noen år siden, så er det neppe verre eksempler enn Jagland sitt siste uke.
I prinsippet mener jeg at det er folks eget ansvar å betale korrekt skatt og så lenge folk bor i annet land med utenlandsk arbeidsgiver, så har ikke norsk misunnmelse noe med om de betaler null eller mye..

Men når dette er ledende politikere som i mange tiår har stått for et skattetrykk som tar inn til staten på ulike måter minimum 80-90% av den verdiskapningen vanlige nordmenn skaper, så er det helt uanstendig at de utnytter muligheter til egen fordel. Da fortjener de å bli hengt ut.
At de tetter absolutt alle "smutthull" de finner for andre folk, for så å benytte et av de få som er igjen til egen fordel....er helt over grensen av anstendighet!!

For meg så er dette helt i tråd med boken "Animal Farm" - hvor alle er like, bare at noen er likere!!
men løsningen blir som flg; 30% flat skatt for alle byråkrater i internasjonale organisasjoner innføres - og inntekt for Jagland øker fra 2 til 3 mio i 2010 for å dekke inn denne merkostnaden. Kjære media, sjekk opp om 1 år hva som skjedde!! Og gjerne om det ikke var noe lønnsøkning i internasjonale org for noen år siden, for at folk skulle dekke inn beskatning... (eks 30% flat % til FN)

1 kommentar: