onsdag 10. mars 2010

Hvordan svineinfluensaen ble litt grisete!

Nå er det snart tid for evaluering., og i media står de frem en etter en fra hele helse-bransjen og proklamerer hva de gjorde, kunne gjort bedre, eller erfaring som de tar med seg til neste pandemi...
Bortsett fra at det som oftest er best å få mennesker UTENFOR deg selv til å "evaluere" din innsats, så har jeg sjelden sett mere iver etter å vaske sine hender...

At pandemi-angrepet ble mildere enn fryktet sakl vi være lykkelige for, og at Norge har penger til å kjøpe 2xvaksine for hele folket, skal jo ikke bli brukt for eller mot en kritisk evaluering. Men jeg lukter lang vei at døren til grisebingen stenges og internt der inne så får erfaringer leve sitt eget gode fryktløse liv!

La oss konstantere noen fellestrekk fra hva som faktisk skjedde;
- Alle innvolverte peker på informasjon og kommunikasjon som var feil, forvirrende og tvetydig, for lite "kraft" til feil tider.
- Det tok +6mnd fra influensaen fikk utbrudd i Mexico til den begynte å nærme seg norge. Vi hadde altså tid til å forberede oss!
- Aldri tidligere har så mange mennesker innenfor helse- politik og samfunn vært så høyt på beredskaps-palerten som høsten 2009
- Norge hadde høyest dødelighet pr smittet av alle vestlige land (?), og svenske leger på Karolinska bekrefter at de samarbeidet godt med alle andre sykehus og helsemyndigheter i europa - untatt med dem i norge!

For ikke å "drukne" denne korte grise-evalueringen, så vil jeg påpeke noen få absolutte forhold jeg mener bør tas med;

- Når gode leger og syke/helsetjeneste blir administratorer, sjefer for andre enn egen profesjon, logistikkeksperter eller forsøker seg på å være informasjons-bringere, så må det gå galt. Det har vist seg i alle år, og fakta er at Norge har minst helse pr krone som settes inn. Leger skal, bør og kan sørge for den profesjonelle medisinske løsningen, og sikre alt fra antall sprøyte/pr arm til håndtering av de mest alvorlige pasienter. Fokus på andre oppgaver reduserer evne til fokus på det faglige! Punktum!

- Når helsemyndighetene tror at de kan holde oppmerksomhet og fokus oppe i befolkningen i en periode på 3-4 måneder, og samtidig hverken kunne gi beskjed om når eller hvor mange vaksiner som kommer til 400 kommuner, så blir det jo fullstendig kaos, tvil og frustrasjon.
- At de glemmer å være 100% grundig, korrekt og nøye på den faglige informasjonen til helse/leger innvolvert, om risiko, bivirkninger etc, er mer enn foruroligende. Det er stryk-karakter uten ankemulighet!
Når øverste leder i Helsenorge sier at "noen leger leste ikke hva vi skrev på hjemmesiden vår" så fryser jeg på ryggen av holdning til hvordan kommunikasjon fungerer i et samfunn og i lukkede profesjonskjeder. Og håper inderlig at løsningen ikke nok engang fra offentlig ledere blir å åpne "fax-maskin kanalen" en gang til.(Slik politiet har tatt til orde for for noen uker siden)


Jeg er ingen lege, og skal ikke være besservisser for løsninger på en vannskelig fremtidig pandemi.
Men som forretningsmann gjennom noe ti-år så vet jeg hvor viktig det er å "samle det beste" teamet med utfyllende og nødvendig kompetanse rundt seg- og få alle med på samme båt før den forlater hjemmehavnen!
Men når det blåser opp, sommer blir høst blir vinter, må båten også kunne manøvrere og endre hastighet underveis til havnen...
Da Helsemyndighetene våren 2009 "banket igjennom" "Grise.masterplan.Helse.no" så glemte dem at regn, frost og snestormer kanskje gjør det nødvendig å dynamisk manøvrere båten ut fra nye værforhold utover høsten. Og hvis det er en lekkasje i en gjennomføring så er det greit at noen ombord kan gå ned på nedereste skrog og skru igjen kranen før vannet stiger for mye! Det er forsent å snu en supertanker etter at den er kommet innenfor svartskjær- da går den på grunn!! Så det er derfor gode kapteiner er dyre, norske i handelsflåten. De kommer IKKE inn i slike innaskjærs-situasjoner Punktum!

Sett i bakspeilet skulle kanskje svine-influensaen blitt tonet ned, ingen vaksineberedskap igangsatt, mens all innsats lagt til sykehusene og håndtering av de relativt sett få alvorlige tilfellene.

Eller at man ved en annen organisasjonsmodell sikret vaksinering av unge, utsatte og gamle gjennom skolene/eldre helsetjenesten først. For så fylkesvis eller nasjonalt laget en stor vaksinedag senere på høsten hvor "alle" på rekke og rad på linje- og klappstoler i gymsalene fikk sine stikk. Alt gjort på 2-3 effektive vaksinedager, og latt etablerte fastlegeordningen håndtert de siste 5% som ikke var tilstede...
Vi klarer å avholde et valg på en dag, det å stikke i armen tar ikke lenger tid! Hvis da ikke alle legene leker logistikk-eksperter, står på TVskjermen og bortforklarer med masse nye tvetydeligheter, eller bare står bakerst på Brann stadion og lurer på hvorfor det er så få mennesker som kom....

Noen ganger så hjelper det at mennesker får lov til å gjøre det de er best på. At den grisete organiseringen bør får konsekvenser for helse-myndighetene, tror og håper jeg. Hvem skal evaluere dem, slik at neste saue-influensa ikke drar med seg all dårlig erfaring fra grisen? Den kommer nemlig, men er litt annerledes enn grisens heldigvis lille promp nys!!

1 kommentar:

  1. Flest døde pr smittede: dårlig eller macho primærhelsetjeneste gir dårlig registrering av smittede og et kunstig høy dødlighetsindex.

    Men det er uheldig at medisinsk forskning er så treg at når alle vet at en enkel sprøyte rekker lenge, så tar det fortsatt mange måneder før man kan si det fordi det blir uetisk å hevde noe som er udokumentert. Bare Staten tjener på slik dokumentasjon og alle vet hva staten gjør når en sak haster: kaffepause. Dessuten har staten intet operativt apparat for medisinsk forskning, det er bundet opp med privatfinansiert forskning.

    Noe fokus på hvorfor Norge valgte en dårlig vaccine når så mange andre valgte en god bør komme snarest.

    SvarSlett