torsdag 11. mars 2010

Takstmenn og boligmegleres kamp med hammer og kalkulator!

Vårens høysesong for salg av boliger står foran oss. Og aktørene som har sin lønn i dette "markedet" slåss nå som gale for å oppnå mest mulig oppmerksomhet.. Forunderlig nok så er profesjonskamp på dette felt også (helsevesenet har jo sine lege/pleier kamp..) og meglere og takstmenn skriker for å få opp god stemning og kanskje også for at ekstra mange bestiller takst eller legger ut boligen for salg utover våren...

Jeg lærte av min bestemor at det alltid skulle være en fordel at "skomaker-bli ved din lest" ble etterfulgt. Jo mindre skolegang og kunnskap du hadde, jo viktigere var det å holde seg til det man "kunne" for ikke å tråkke andre på foten, bli erstatningspliktig etc. Disse prinsippene la grunnlaget for ulike håndverkere, akademikere etc og vi skal være glad for at en rørlegger ikke også reparerer tennene dine...


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=579882

Paradokset med takstmenn og boligmeglere er som flg;

- Takstmenn, er stort sett gode snekkere eller rørleggere som ikke har tatt i en hammer på mange år, verdivurderer boliger ut fra "markedsverdi" i området, og en grov overflate-vurdering av vegger og hvitevarer.
Jeg har tilgode å se eller få en takstrapport som stiller en teknisk fagmannsbasert diagnose på huset. Islolering, type vinduer, fukt etc. Selv med overflateinspeksjon burde man kunne forvente at en håndverker sjekker de mest avgjørende kvalitets-parameter i en bolig... det er jo det de kan.

Istedet for så tar de alle reservasjoner som er mulig å skrive på et stykke papir, og vasker sine gode pølse-PC fingre som har knakket inn grunndata, og leser i en statistikkrapport fra baklomma hvor antall boliger/type/m2/område ikke er oppgitt for så å gi en "nøye vurdert markedspris".
At denne vil variere med 10-20-30% dokumenterte FBI på NRK igår, og sånn går det når skomakeren forlater sin lest! Konsekvenser overfor sikkerhetsstillelse og hva bankene gjør i så tilfelle er en annen sak...

Statistikk på historie er ikke rocky science! Hvis tilgjengeligheten på kildeeiendomsdata hadde vært offentlig tilgjengelig med flere parametere, og tinglysningsregistret vært oppdatert noen måneder raskere, ville jo alle kunne gå inn der online for å se en riktig "markedsverdi" på egen bolig, basert på antall solgte tilsvarende boliger siste 1-3-6 mnd.

Så takstmenn, dere har mistet min fair share av troverdighet på det FAGLIGE området for lenge side. Men ellers er dere greie, og hvis det blir eiendomsskatt så skal jeg vise dere alle råtne epler i hagen.....

Eiendomsmeglerne skal jeg ikke henge ut. De er greie, lager pen markedsføring for dine penger, og er trygge å ha når oppgjør skal i havn.
At Eiendomsmeglerne har egeninteresse å eksponere høylydt "nå stiger prisene" basert på analyse fra Finn, Ecyn og sin egen forening, tar bort enhver mulighet for å kunne bli vurdert som troverdig i mine øyne.... Det de skriker opp om er altså DEN FORVENTEDE SALGSPRISEN PÅ UTLAGTE EIENDOMMER I FREMTID! Derfor skal ikke denne yrkesgruppen vurderes som troverdig i det hele tatt, selv om det er foreningen og bransjeorganisasjonen som har kjørt seg litt utover grøftekanten!

Jeg skjønner jo godt at det er påkrevet med flereårig BI-kurs for å bli megler, inkludert leksjoner i etikk og moral og høy kalkulator-føring!

Jeg vet bare ikke om det å forlate sin lest, eller det å bevisst lure kunder er værst! Hvem skal folk ha tillitt til snart? Banken eller advokater?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar