onsdag 31. mars 2010

Det gyldne samferdsel paradokset!!!

At siste års pålitelighet for togtrafikken er under enhver akseptabel grense er åpenbart, og de lærde, politikerne og alle ulike særinteresser slåss (eller blir truet) til å eksponere sine syn, regnestykker og meninger i media. For en dabett - som viser avsporinger og endeløse bortforklaringer
Jeg har stor medføelse for samferdselminister, som må balansere sine utsagn mellom gammle tiders synder på bevilgninger, opposisjonen som kun kan "prate om varme saker" og sinte pendlere som krever hennes hode på et fat... Hun smiler ihvertfall og forsøker ikke å unnlate ærlig forklaring på hvor ille det er. Men om hun har politiker-format til å redde stumpene av troverdighet i offentlig samferdsel, vil historiebøkene fortelle!

Største paradokset og problemet hennes er at hun faller mellom 3 stoler - mens de fleste andre politikere klarer seg med 2- og derav klarer å "karre seg opp" igjen med smilet fortsatt inntakt! Alle barn i barnehagen vet at det er vannskeligere å falle mellom mange stoler....

Stol 1.
Nasjonal transportplan sier noe om planer som vil innfri etterslepet av fordums mangelfulle vedlikehoild, og få "østlandet" på skinner iløpet av 30-40 år.... Neppe imponerende, selv om noen tror at tog-tilhengerne vil gråte seg til flere penger av finansministeren, og redusere tiden til 20år...

At ingenørene har beregnet behovet for togskinner til 80 milliarder, og signalanlegg til 20 milliarder kroner er en innhabil rapport på stolsete nr 1, som er laget ut ifra folk som har egeninteresser av pene perronger, glatte skinner og er nesegruse tilhengere av tog som går 10 km fortere!


Stol 2. NHO og andre grupper som ser ut fra samfunn- og næringslivsvinkel, mener at man burde regne kostnader inn ved IKKE å bygge ut / vedlikeholde. Dermed burde det komme en kostnad på noen hundre millioner pr mnd ekstra inn i regnestykket til "fradrag"..
Dette er delvis riktig, selv om alle følgekostnader av forsent tog og forduktet omdømme kan være vannskelig å beregne.
Hadde Jens Stoltenberg vært litt rak i ryggen, ville han sikret at mennesker og selskaper fikk kompensert sine faktiske kostnader hvis eks. toget var dårligere enn 99% på npålitelighet. Refusjon av 24 kroner for en pendler hvis toget er 1 time forsinket er vel litt..... Med konsekvenser som hadde betalt norske firmaers kostnader til arbeidslønn for pendlere som kom 2 timer forsent til arbeidet, eller tatt hele kostnaden hvis transport av posten ikke kom frem til rett tid, ville toget helt sikkert kommet på skinner rimelig fort..

Stol 3: Denne stolen er ikke fremme i diskusjonen engang... og den handler om å kutte ut hele togstrekker, men øke vei-kapasiteten ved å asfaltere hele strekninger for å la miljømessige biler flyte raskere og bedre rundt i landet..
Hvis jernbaneverket og NSB kunne konsentrere seg om ferre linje-kilometre og asfaltert hele strekninger så hadde man løst flere problemer i et. Fått kvalitet som JbV/NSB hadde mestret, samt doblet transportkapasiteten på andre strekninger.
Mange steder i norge står bilene i kø- og snirkler seg kanskje 5 km pr time på vei til påskefjellet, og ser at det kommer et tog "flyvende" en gang pr time. Antall personer-pr minutt-pr strekning-fordelt på kostnad..... er ikke overbevist om at det er et lønnsomt regnestykke for toget- selv om man tar med miljø-aspektet..

Gårsdagens 3 timers nedbrudd- og hvor alle norges tog stod bom stille, grunnet strømforsyningsfeil på en liten server i trondheim, viser vel hvilken kompetanse på beredskap og oppetider dagens tog-regime har. Om vi investerer enda 100 milliarder i samme spor, så kommer enda flere "ikketenktpå"-hendelser til å oppstå.
Vi som har fulgt nødnett-diskusjonen, sett hvordan de kan bruke 10 år på marginal forbedring på Lysaker stasjon, og hørt på hvordan frost og sne skaper vannskelige sporveksler, har bare noen få gode råd;

- gullbelagte skinner løser ikke hovedproblemet til toget
- hvis oslotunnellen er så usikker, så gå tilbake til 1975, sist det var pålitelighet på øsfoldbanen. da stanset toget på sjøsiden av Oslo østbane- og snudde der....
- Hvis og når tog-fantastene skriker til seg mer oppmerksomhet og penger, så går det på bekostgning av andre gode samfunnsoppgaver, også andre samferdsel-utbygginger. Fly-buss-bil-vei-bredbånd-kraft

men det er vel ikke så farlig siden de kan sette opp ubegrensede bompenge-ringer over alle nye veier, eller dytte 200% økning på nettleie for kraftlinjer nord/sør.....

Så la oss hjelpe samferdselministeren med det hun trenger, litt mer uhildet sunn fornuft og en dose bedre samferdselsplaner i årene som kommer!Men nye planer som erstatter nasjonal tranpsortplan haster å få opp - skal det bli noe bedre flyt i ulike transporttyper før 2040 !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar