onsdag 10. mars 2010

Parkeringsskolen del 1

Regel 1:
Parker alltid korrekt, og betal din avgift med glede

Regel 2:
Hvis du får parkeringsbot fordi du ikke har betalt, tid utgått, eller parkert åpenbart til hindring for gående, utrykningskjøretøyer eller hindret allmenn ferdsel, så betal den med påholden glede!

Regel 3:
Hvis du er sikker på at boten er feil ilagt, så følg "Parkeringsskolen" videre til del 2.
Dette vil hjelpe deg, ikke bare å få boten frafallt, men å få noe av dine kostnader med en slik sak dekket.

Hvis du nå begynner å forstå hvorfor de dominerende parkeringsselskaper i Oslo (Q-Park-gruppen) og Trafikksjefens etat fremt og freidig ilegger gebyr i hytt&pine, gleder det meg. Det verste DE risikerer ved sin agerende er å måtte ettergi 700,- hvis de taper en enkeltsak i tingretten.

Verden blir jo ikke bedre hvis det ikke er skikkelige konsekvenser for de som ikke oppfører seg anstendig!

I del 2 får du vite hvordan jeg spilte kortene i starten av min parkeringssak fra 2007 - og 3 år senere fikk 72.210 fra Q-Park !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar