mandag 8. mars 2010

Når skal likeverd erstatte likestilling ?

Ingen stiller spørsmål lenger at 100 års fokus og kvinnekamp har bedret livs- og levesituasjonen for kvinner. Heldigvis!
At det er dristig for en mann i gruppen FFF å våge seg til en liten refleksjon rundt kvinners posisjon, på selve 8,mars- den internasjonale kvinnedagens 100-års markeringsdag, får jeg leve med.
(FFF= Feit, femti og ferdig) I 2010 kan det jo være at meninger brytes bedre i større digitale monn på den digitale arena, enn de få tusen demonstranter som gikk fra youngstorvet i ettermidag.
Likestilling betyr etterhvert i dagens samfunn at menn og kvinner skal dele "alt og alle" tilnærmet 50/50. Enten det er posisjoner i arbeidslivet, omsorgsoppgaver i hjemmet eller samme lønn for samme arbeid. Og på de fleste områder er det ingen betydelig forskjell lenger, bortsett fra likestilling inn i lederroller!
At kvotering inn i ledergrupper eller bedrift/offentlige styrer er pålagt virkemiddel som motiverer til forskjellsbehandling ut fra erfaring, kunnskap eller personlige prioriteringer glemmer man ofte. Det er "ukorrekt" å påpeke denne forskjellsbehandlingen i det 21-århundre..
La oss konstruere et eksempel; Hvis 90% av økonomistudenter over mange år er menn, mens lederfunksjoner som trenger økonomisk kompetanse skal fordeles likt, og hvor det i "bransjen" er en lederandel på 10%, så vil 50% av kvinner bli ledere, mens 5,55% av menn få tilsvarende lederrolle.
Anta at halvparten av utdannede økonomer har lyst og ambisjoner om å ta leder-rolle (ikke alltid samsvar med evne, så betyr det at "alle kvinner som vil" blir ledere, mens drøye 10% av gutta kommer igjennom nåløyet!
Får vi bedre ledere av kvotering og diskriminering av menn? Neppe!
Når Yssen og Simonsen skriver bok og lanserer idag 8,mars, om hvorfor kvinner bør kutte ut barnefødsler, og alvorlig mener at det setter dem tilbake økonomisk eller karrieremessig, så er ikke dette tilfelle i Norge i 2011. Og det er stygt å ha en diskriminerende holdning til alle de menn som de siste 40 år stadig har gitt plass til stadig flere kvinner, Kvinner idag er i mange sammenhenger forfordelt, har langt bedre odds til å nå opp og frem i ledergrupper og styrerom enn menn.
Jeg tar Yssen/Simonsens mediaagurk til inntekt for eget eksponeringsbehov og for å tjene litt ekstra penger i en turbulent media-og konsulent-realitet! Diskriminering er fortsatt fremherskende, og fotballgutta tjener mer enn fotballjentene var påstanden deres i beste sendetid. Jeg tror faktisk løsningen på det ikke er å statsregulere lønn til fotballjentene, men at markedet selv kutter dramatisk i overbetalte mannlige fotballspilleres lønninger. Mener Yssen at statskanalen bør få pålegg å sende 50% kvinnefotball i beste sendetid slik at reklameverdien økes, bør hun stå frem med disse ekstreme meningene... I andre "stressende" land så tvinges kvinner til å velge mellom karriere og barn/familie.
At utenlandske karrierekvinnene blir dobbelt så "manns-tenkende" og tar det verste av "mannlige makt-egenskaper" med seg inn i sine lederroller, kan vi lese mye om i ledelseslektyre og biografier. Det er helt utenkelig å kombinere karriere og barn i de fleste kulturer, grunnet økonomi samt tiden til rådighet.
Hvorfor kan ikke våre kvinnesaksforkjempere sette pris på at kvinner i Norge faktisk har et reelt valg? Og faktisk kommer så mye enklere til godt betalte posisjoner uten at de nødvendigvis innehar kompetanse eller erfaring nok....bare du er kvinne kan jo den k jøpes som konsulenttjenester etterpå (ref min kommentar ang Kjøll-saken)

De neste 100 år innenfor kvinnekamp må derfor likeverd settes i fokus, slik at vi alle kan gi rettferdig respekt til kvinners verdivalg og kvinner som velger lederroller. Dette bør helst være utifra kompetanse, evner, vilje og innsats. Ellers så blir jo neppe kvinnelig lederrollen noe bedre enn den "arvede" lederrollen som var vanlig i forrige årtusen. Grosser-sønnen som skulle overta virksomheten, men eide hverken talent, menneskeforståelse eller kalkulasjonsevner, er historie trodde jeg!

Det er ingen kvinner som vokser opp i Norge idag som ikke kan velge både familie- og yrkes karriere. Alt er lagt til rette for dette.
Men de som tror at det holder med deltids lederjobb i 2011 må revurdere.
Det kan være hvis man velger å være småbarnsforeldre som 22 åring, så er det lurt å prioritere bort de mest tidskrevende lederjobber før man passerer 40... Men med digitale verktøy, bra avlønninger og gode mennesker rundt seg så kan alle som har evner og lyst, ta på seg lederrolle, permanent eller i perioder (det er mer akseptabelt idag å jobbe on/off med noen års intervaller)!

Jenter, gratulerer med 100-års dagen for "moderne kvinnekamp-markering". Gratulerer med oppnått valgfrihet til å gjøre hva dere ønsker, lyster og kan i livet ut ifra evner, anlegg og erfaring. Livet er langt, og alt trenger ikke presses inn på agendaen når man er +/-30. Noen ganger så kan erfaring medføre at man ikke bare springer fort- men også i riktig retning, kariere som i familielivet!
Måtte de beste, og ivrigste av dere oppnå tillitt hos kolleger, eiere og medarbeidere, slik at i den grad du tar på deg lederroller, så er det fordi du har noe å bidra med- ikke fordi du er kvotert fordi du er kvinne og lærte deg å bruke albuer litt mye i årene etter graduation!
Likeverd betyr at både kvinner og menn stiller med samme forutsetning til utdanning, jobb og ansvar. Da blir kvoteringsprinsippet en klamp rundt ankelen! Tøffe moderne jenter bør kaste denne byrde på bålet, slik forrige generasjon gjorde med BH`n på 70-tallet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar