onsdag 10. mars 2010

Parkeringsskolen del 2

Du bør ha lest del 1 før du går videre...

Regel 4;
Skriftlig, begrunnet klage innenfor tidsfristen sendes.
Her skal du få med 3 viktige forhold;
- du nekter å innbetale på forhånd denne parkeringsboten
- du krever alle dine reelle og faktiske kostnader dekket i hele denne saken, samt i tillegg eventuell eksterne advokatkostnader dekket av motparten.
- Du kan gjerne presisere dine "satser" også. Det er ikke urimelig for de fleste å bruke timesats kr 800,- , kanskje litt mindre hvis man er hjemmeværende. Enhver aktivitet fra din side belastes eks. med 15 eller 30 minutter. (skrive mail, ta en telefon etc)

Regel 5:
Ikke la deg skremme av trusselbrev og purringer fra Aktiv Kapital, Gothia Finans eller andre. Parkeringsselskapene har "outsourcet" purring og innkrevingsarbeidet, og disse selskapene vet at 8 av 10 normenn betaler etter litt ekstra utidig press. Ikke la deg lure!
Parkeringsselskapet vil nå forsøke å få deg inn i "blindgaten Parkeringsklagenemda" Denne omhandles i Parkeringsskolen del3

Regel 6;
Fortsetter disse inkassoselskapene å purre utidig, så skriv tilbake at du vil kreve dem for enhver følgeskader eller nedsatt arbeidsevne du påføres ved deres utilbørige og helt urimelige inkasso-prosess.
Skriver du konkret at hvis de får deg inn i et "dårlig betaler-register" som medfører at dine lån øker med 1% rente, ja så vil du kreve disse pengene dekket av dette inkassoselskapet. Vær rask, kort, tydelig og få stanset et urimelig press på deg. Punktum!

Regel 7:
Møt i forliksrådet, ren og pen, med dokumenter og bilder, vitner eller tegninger. Forklar din sak på rolig og behersket måte. Dommerne her er rettskaffne mennesker som skal avgjøre medhold eller om tvil vil komme deg til gode. Taper du saken, så avslutt nå, betal din sure bot og evnt. krav fra motparten, og kjør videre!

regel 8;
Hvis du er sikker i din sak, ikke inngå forlik! Be forliksrådet om i komme med DOM i saken.
Domslutning til din fordel kan du bruke videre. Sannsynligvis vil dommen peke på at partene bærer sine respektive sakskostnader. I praksis betyr det at de vil de forsøke å avslutte videre kostnadsfordeling her.
Du kan bare fortelle at du øsnker å kreve dine kostnader direkte til motparten.
Dette betyr lite for deg, da du allerede overfor motparten har krevd alle dine kostnader dekket, og har grunnlag for separat sak.


Regel 9
Vent til ankefrist er utgått etter noen uker. Få domsslutningen skriftlig. Lag deretter faktura/mail som legges inn på de "håpløse" portalene til P-selskapene og frem kravet om dekning av alle dine reelle og faktiske kostnader. Få med advokatkostander hvis du har hatt. Sett opp en god, tydelig oversikt på alle brev/mailer/km reisetid etc.

Regel 10;
Underveis i denne prosessen skal du selvfølgelig ha struktur og føre logg på det du gjør, når/toidsbruk etc. Ikke forsøk å strekke strikken. Blir du tatt senere for å skrive opp en ekstra mail, så mister du troverdighet!

GRATULERER, du har nå snudd saken, og reist et gyldig krav overfor parkeringsselskapet.

----------
Fase 2; Oppfølging av din faktura/krav - og veien til rettskraftig dom på rettsmessig krav;
Nå skal du vurdere om du overlater resten av arbeidet til en advokat, eller om du gjennomfører all purring, forliksklager etc selv.
Denne prosessen er lang, komplisert og full av overraskelser.
I praksis så skal du purre skriftlig, for så i innlevere forliksklage og kjøre samme sak som de gjorde mot deg da du fikk boten.
For min del tok denne prosessen nesten et år, og det tar tid å følge opp, ringe tingretten for å korrigere de feil de skriver/sender/sier etc. Men fordelen med allt dette arbeidet er at det er mulig å få betalt de fakttiske kostnadene. Jeg sitter ikke 24 minutter og venter i telefonkø uten å kreve timebetaling. Gjør mange nok det, så tvinger vi disse til å agere mer responsivt eller legge status på sakene ut på nettet!

Gjør du dette riktig, vil du etter 1/2-1 år sitter med en RETTSKRAFTIG dom som sier at parkeringsselskapet skylder deg xx kr.

Men hvis du trodde at det bare var å vente på at det kom til din konto, så tro om igjen...
Fase 3; Inndriving av rettskraftig krav, bruk av Namsmannen til å utføre selve utbetalingen"
Nå skal du igjen vurdere å oversende saken til advokat, men sørg for at advokatens kostnader kommer på toppen av dine krav, altså slik at det er parkeringsselskapet og ikke du som betaler denne hjelpen.

Det er en lang, rar prosess hvir du begjærer utlegg i selskapets aktiva, dvs at namsmannen sikrer beslag i aktiva eller konto hos selskapet for å sikre ditt rettmessige krav. (rettsgyldig krav) Det er endel dokumentasjon og skjemaer som må fylles inn, og bare det å holde seg oppdatert tar jo litt tid.

Men tilslutt så skal du få inn penger på kontoen din. Og kan avslutte saken, spandere noe ekstra på deg og dine, og kjøre videre inn i solnedgangen!

I Parkeringsskolen del 4 så ser vi hva du kan gjøre HVIS de mot formodning ikke betaler ut pengene, eller nok penger (f.eks så må de betale for arbeidet og rentebelastninger helt frem til datoen som de utbetaler)

Jeg skal vurdere å lage flere Parkeringsskole del 5-6-7 etc, hvor prosessen med din forliksklage, samt prosessen med utlagg via namsmannen dokumenteres. Men jeg tror de fleste vil ha det best med å overlate dette til jurister.
Kanskje jus-studentene burde lage eget "Jus.Puss- opplegg" og tatt disse sakene for oss stakkars parkerende bilister i Oslo by. Det ville medført god slant til "jus-studentenes sosiale og humane fond for parkeringsofre" betalt av de 2 dominante parkeringsselskaper i byen vår. Det hadde sikkert bidratt til mange gode årsfester for fremtidige jurister!
Tips herved oversendt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar