onsdag 31. mars 2010

Jeg er en parkeringskriminell !!

Siste året har jeg fått 3-4 parkeringsbøter i oslo, uungåelig hvis man har bil og har noe som må gjøres denne byen. 1 var fortjent (for nærme kryss), 1 var dårlig gjort (4 minutter over tiden), 1 var helt på trynet urettferdig, og den siste forstod jeg ikke hvordan de kunne ilegge meg...

Så denne klagde på, og er behandlet i Oslo tingrett.


Jeg tapte saken, og ble dømt til å betale motstanderens omkostninger. Jeg godtar å bli gruppert som parkeringsforbryter, har ikke tid eller ork til å anke og tar denne skammen med delvis hevet hode....

Men det betyr ikke at jeg synes dommen var rettferdig og grei, derimot var den altfor streng, saken mer enn tvilsom, og at dette er nok en ren "parkeringsfelle" også som reiser viktige forhold innenfor hvordan vi parkerende bilister blir behandlet i denne byen...

Til din informasjon og lærdom så oppsummerer jeg her sakens fakta;

- gaten var enveiskjørt - parkerte på høyre side i fartsretningen
- parkerte i luke mellom 2 biler, hvorav den ene stod parkert inntil fortgjengerovergang.(se bilde)
- ingen parkeringskilt eller annen oppmerkning på strekket som angir restriksjoner på parkeringen

Bilde sett fra sjåførens vinkel når man kommer kjørende inn Smedgaten;

(får ikke lagt inn bilde på denne bloggen- hjelp??)
men bildet ligger ute på facebok-siden "parkeringKlageSkolen"
http://www.facebook.com/group.php?gid=106822092681871#!/group.php?gid=106822092681871&ref=nf


I tingretten så var det full enighet mellom partene om;
- min bil (MB på bildet - fra da jeg hentet bilen) sto mer enn 5 meter fra gangfeltet
- fortau-kantstenen begynte å kurve ca 2 meter fra gangfeltet, og dermed så var min bil parkert for nærme denne fotgjengerovergangen.

Det at det sto en annen bil parkert nærmest fotgjengerfeltet og "sperret" mitt innsyn for denne kurvingen av kantstenen, ble ikke ilagt vesentlig betyding. Du som parkerende bilist har altså ansvar for å sjekke OM slik kurving av kantstener eksistererer, om du så må krype under en parkert bil, eller fjerne sne/is eller løv som kommunen ikke har fjernet allerede!

Det er dog noen viktige forhold som kom frem i tingretten denne vakre vinterdagen 2010;
- Trafikksjefens etat fører statistikk og oversikt på hvor de ilegger gebyr i denne byen. På akkurat dette stedet så var det ilagt i 2009 opptil flere bøter pr uke. Det er altså et sted hvor normale folk lett feilparkerer uten å være klar over at de gjør noe farlig overfor gående eller utrykningskjøretøyer.
- Trafikksjefens etat har ikke skilt-merkings myndighet (bare hpndthever dem), men har heller ikke noen formell praksis med å informere sin overordnede etatsledelse (samferdseletaten i byen) om slike spesielle steder hvor altså folk har en lei tendens til å feilparkere. Det er denne etaten som er ansvarlig for skilting og merking i byen..

Dette er grunn til dyp bekymring; Når vi parkerende bilister altså uten vond vilje, men litt for lett og tilfeldig parkerer på steder som vurderes som stor trafikkfare for myke trafikanter, eller til hinder for utryknings- og beredskapskjøretøyer, så fortsetter trafikksjefens etat å ilegge gebyrer opptil flere ganger pr uke, og UNNLATER å melde om til den offentlige ansvarlige som kunne ved skilting eller merking gjøre det tydelig at her må man IKKE parkere!

Tross alt hadde jeg parkert mer enn 5 meter fra fotgjengerovergangen - og kunne altså ikke se at det var en bøy på fortauskanten!

Hvor mange slike "parkeringsfeller" er det i byen vår?

Er det bare meg som mener at det er noe griseri at slike "farlige" steder ikke blir skiltet tydelig, istedet for at trafikksjefens etat skriver bøter så blekket spruter ???!!!

Vet du om andre slike steder, så si ifra! Til syvende opg sist bør og må samferdseletaten ta ansvar for å merke så tydelig og godt at det ikke hersker noe tvil om hvor det er mulig å parkere...
Jeg har selvfølgelig skrevet brev og spurt dem om hvordan de vurderer sitt ansvar på området - men tror du jeg har sett noe svar ??

Jeg tar straffen, betaler boten og saksomkostninger, og er oppriktig lei meg for at samfunnet har brukt mye resursser i domstolen til å produsere 1cm papir, mange tusen kroner i timearbeide for å plassere meg i skammekroken som parkeringsforbryter..... men jeg er egentlig forbauset og forbløffet at de skyver alt ansvaret over på oss stakkars parkerende bilister!

1 kommentar:

 1. Kent-Rune K. Sætrum3. april 2010 kl. 10:54

  Bra at du står på Erichsen!

  Jeg husker en gang jeg fikk medhold fordi skiltet "parkering forbudt" stod inne i en busk!

  Det jeg likevel vant frem på var at Oslo kommune ikke hadde gyldig "midlertidig skilting", og dermed frafalt bota av den grunn.

  Tips: er det mulig å be om å få innsyn i at skiltet er midlertidig godkjent satt opp? Er skiltet ikke godkjent, er heller ikke kravet riktig, uansett.

  SvarSlett