mandag 15. mars 2010

Strømmålermarkedet i giga-minus!!

Et av de tunge teknske fagmiljøene utenfor Oslo, innenfor avlesnings-systemer for strømmålere blir radert ut etter at Telenor Cinclus gikk konkurs forrige uke. At det går an å tape 1,7 milliarder og 60 arbeidsplasser på noen få år, innenfor et "nytt" fokusområde fra strømleverandørene, må vel være et tankekort for Telenor og Skagerak energi.

Selskapet hadde nordisk fokus, og skulle/har levert strøm-målere i sverige. Jeg tror Danmark og Norge ennå ikke er igang, og gjennom pressemeldingen kan man også lese at "reguleringen og offentlige pålegg om fjernavlesning av strømmålere" er forsinket....
Les; hadde bare myndighetene hjulpet oss til å få et beskyttet monopol hvor vi kunne levert til nødvendig pris til 100%- og veltet kostnaden videre til den enkelte strømkunde.....
Husk at 30 års "frivillig" implementering av automat-vippe-sikringer har kun skiftet ut ca 50% av sikringsskapene i Norge! Vi trenger autoritær press eller super-gevinster skal vi endre våre inngrodde vaner....

Det er sikkert endel besparelser for strøm-selskapene med en automatisk avlesning av strømmålere. reduksjon av innlesningsrutiner, callsentere, purringer, estimering av forbruk når du glemmer å lese av, samt bedre dokumentering av av forbruk, samt varsel ved unormal forbruk er bra.
Kostnaden ved enheten og installeringen er 3-5.000,- pr husstand, men uten at det bygges/inkluderes opp annen strømstyringsfunksjonalitet eller andre tjenester i huset, så bidrar ikke en måler til mindre strømbruk. Altså begrenset nytteverdi for kunde, bortsett fra å slippe å lese av teller og sende inn på sms/nett eller papir...
Om strømselskapets besparelser på input medfører lavere strømregning til sine kunder, er det ingen grunn til å tro særlig på - strømmen går jo opp nesten uansett magasin-fyllingsgrad, og har Statsnett glemt å vedlikeholde nasjonal-nettet gjennom mange år, så legger de bare på 4øre/kwt på nettdelen.. Om noen år har de koblet oss til europa, og da kommer strømmen til å bli dobblet til totalt ca 2kroner pr kwt.Da er det viktig med "bevisførsel" på forbruk hos Fru Hansen når klagesakene øker!

Hadde en annen aktør, utenom telenor eller energi-selskapene kommet på banen med en utvidet avlesningsenhet, så kanskje regnestykket hadde blitt annerledes og nytteverdien likeså!
Hvis en "uavhengig" teleleverandør som eks. ICE hadde laget et LTE modem/router og avleser-enhet som hadde blitt innstalert i sikringsskapet, med en liten antenne ut, hadde norge raskt fått et ny mobil-bredbåndsnett aktør. Kunne man koblet på alarm/brann, kamera/innbruddsvarsler, så ville det hatt stor nytteverdi for bolig-eierne også.
Med dagens inntekts-strørm på den tjenesten fått 3-4000 pr år i bredbånd- arpu.
I tillegg kunne enenrgiselskapene betale 50,- pr strømavlesning som tjeneste, forsikringsselskapet det samme. Koblet opp med Skype som samhandlingsplattform, så ser man konturene av en ny IKT-plattform som ikke tar med seg den sedvanlige kostnads-strukturen vi kjenner fra tele/energi-infrastrukturen.

At dette kunne utfordret Telenors dsl/bredbånds tjeneste kan man vel tenke seg. At Hafslund har "sikret seg" og eier et asiatisk produksjonsselskap for ATM målere, viser at de har hatt strategisk klokskap til å kunne kjøpe inn for et par hundrelapper - noe som Cinclus skulle ha flere tusen kroner for - og med "selv-installering" scoret gull uansett hvordan "myndighetenes pålegg" ville komme.
Men myndighetene er kanskje litt betenkte med å åpne opp "gotteri-butikken" for allerede godt profitable energi- og teleselskaper igjen.. Tross alt så vil husholdningsøkonomien få det vannskeligere når statsbankene vil måtte øke rentenivået igjen!!

Synd at fagmiljøet på Lillehammer ikke fikk sjansen til å utvide feltet til telekom eller smart-grønn energi-styring i privatmarkedet samtidig. Da kunne de kanskje hatt en fremtid, også som eksportør av kunnskap!

PS; For pengene som ble tapt kunne altså hver bolig fått tilsendt i posten 3-4 kinaproduserte målere hver, og kanskje plugget inn selv i boksen.... Så her var det mange momenter som talte for at eierne kastet kortene og tok et tap på 1,7 milliarder kroner!! Case & future competition closed!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar