onsdag 10. mars 2010

Parkeringsskolen del 3

Ganske raskt i en parkeringssak vil inkassoselskapet eller parkeringsselskapet fortelle deg at du har en fin klage-instans som heter PARKERINGSKLAGENEMDA.
http://www.parkeringsklagenemnda.no/index.html


Blir du med på denne veien, er det som rødhette og ulven, så HOLD DEG LANGT BORTE- ikke la deg lure inn i skogen!

Parkeringsbransjen stiller med 4-5 topptungt, hardskodde, toppjusrister, sannsynlkigvis rimelig godt betalt, som behandler disse parkeringssaker.
Riktignok har de med seg en ung sekretær fra forbrukerrådet som "alibi" og som må fronte media når de henger etter noen måneder med saksgangen.

De kommer IKKE med noen forklaring på beslutningene de tar, og saksgangen er "lukket for innsyn" For et par år siden var det heller ikke mulig å anke en avgjørelse videre, det tror jeg er endret idag.

Men hvis DU taper her, så står du alene på gaten, og må starte en helt ny sak/prosess for deg selv og din sak. Sjakk Matt!

Parkeringsklagenemda er vel en av de mest betenkelige institusjoner som er etablert i Norge etter krigen. At de har lov til å kalle seg ordet "nemda" og dermed tilsynelatede være et "nøytralt samfunnsfremmede organ for rettferdighed og fordragelighed" må man jo ha lov til å¨stille spørsmålstegn ved.

At endel "tungvektere" innen jussen, Fleischer, Stabel etc ikke roper opp om hvordan denne "nemda" er organisert, er litt rart. Men de skal vel også ha en kjærkommen pensjonist-jobb om noen år.....
Parkeringsklagenemda er ledet av en av de mest respekterte politisjefene i Norge de siste ti-årene. Da fotoboksene bidro til mindre UP-patruljer på veiene, så "omskolerte" Leif N. Olsen (samtidig med pensjonisttilværelsen?) seg til å bli verdens beste på å jage de som parkerer istedet for..... Aldri fred å få før du står på tog perrongen og venter på NSB toget som aldri kommer....

Er det lov å spørre om det er noen grave-journalister igjen? Eller er det bare "klipp&lim" fra nyhets-byråene som er igjen i mediabransjen??

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar